Sobota, 31. července, 2021

„Špatné rozhodnutí“ v kauze Nečesaný: Spolek podal podnět ke kárné žalobě na soudce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozhodnutí v kauze Lukáše Nečesaného je špatné, ale vzhledem k procesní situaci nebyla lepší možnost. Tak komentoval soudce Vrchního soudu v Praze Jiří Lněnička středeční rozsudek svého senátu. I kvůli tomuto komentáři na soudce podal spolek Šalamoun podnět ke kárné žalobě. Podle jeho zástupců Lněnička hrubě poškodil pověst Nečesaného i tuzemské justice.

Pražský vrchní soud pravomocně zprostil Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice. Případ se stal před šesti lety a padlo v něm několik rozhodnutí včetně intervence Nejvyššího soudu.

Soudce Lněnička mimo jiné ve středu uvedl, že odvolání státní zástupkyně proti zprošťujícímu verdiktu zamítl, přestože její odvolací námitky byly oprávněné. Spolek Šalamoun považuje výroky Lněničky za velmi nestandardní a necitlivé s cílem poškodit Nečesaného. „Pokud tak učinil výroky, že s rozsudkem, který vyhlásil, sám nesouhlasí a považuje je za špatné, již tímto způsobem zpochybnil důvěru v rozhodování soudů. Není přece možné, aby soudce rozhodl proti svému přesvědčení s tím, že k němu byl přinucen nadřízenými soudy,“ uvádí se k podnětu, který Šalamoun adresoval ministrovi spravedlnosti, předsedovi Vrchního soudu v Praze a předsedovi Nejvyššího soudu.


„Za současné situace má odvolací soud poměrně omezené možnosti, jak o odvolání státního zástupce rozhodnout. Může napadený rozsudek zrušit, soudu prvního stupně vytknout konkrétní pochybení v hodnocení důkazů, nicméně, tento postup by byl poměrně problematický, protože my nemůžeme nutit sodu prvního stupně, jakým způsobem má důkazy hodnotit. Navíc, už jsme to jednou udělali a soud prvého stupně na ty naše výtky v podstatě nijak nereagoval. Navíc, Ústavní soud ve svém nálezu upozornil na to, že některé pasáže z toho odůvodnění rozsudku soudu prvého stupně by se skutečně jako hodnocení důkazů mohly označit, takže v tomto směru asi těžko budeme soudu prvého stupně
vytýkat, že žádné hodnocení důkazů v jeho rozhodnutí rozsudek neobsahuje. Nicméně, i kdybychom dospěli k závěru, že takový postup je správný a reálný pak tedy skončení věci v nějakém reálném čase se odsouvá do časů, které si ani netroufám odhadnout, protože soud prvého stupně, jak lze předpokládat asi svůj názor na hodnocení důkazů nezmění , jinému senátu to dát nemůžeme a i kdyby tak učinil pak je zde ještě Nejvyšší soud , který máme za to, že svůj názor na hodnocení důkazů rovněž nezmění. No a s ohedem na to, že nemůžeme věc odejmout tomu senátu soudu prvého stupně, tak tento postup se nejeví jako příliš vhodný. Druhou možností je zamítnutí odvolání státního zástupce a tím skončení věci, přestože odvolací námitky jsou oprávněné. S tím, že za dané procesní situace nelze
vinu obžalovanému prokázat a žádné doplnění dokazování se nenabízí. Jedná se, stejně jako v prvém případě o špatné rozhodnutí, nicméně, při porovnání těchto dvou špatných rozhodnutí, máme za to, že je na místě zvolit tu druhou možnost. Už také s ohledem na dosavadní délku řízení ,ale hlavně s ohledem na perspektivu možného jiného rozhodnutí ve věci, která se nejeví reálná.“Slova JUDr. Lněničky k rozhodnutí v kauze Lukáše Nečesaného


Soudce také uvedl, že v jiném případě by důkazy v kauze Nečesaný k odsouzení stačily. „Problémem této věci není, že by byl nedostatek důkazů, ale jejich hodnocení. Máme za to, že v přípravném řízení bylo shromážděno dostatečné množství důkazů, které by v jiné trestní věci pro uznání viny bohatě postačovaly,“ konstatoval Lněnička. Za nestandardní také označil stížnost pro porušení zákona, kterou podala exministryně Helena Válková. „Nevyžádala si spis a rozhodla pouze na základě informací, které měla od obhájců obžalovaného,“ podotkl soudce.

„Za tohoto stavu máme za to, že ješitnost JUDr. Jiřího Lněničky došla tak daleko, že nemůže být do budoucna dobrým soudcem, protože se nedovede vypořádat s názory nadřízených soudů a za každou cenu, i za cenu poškození nevinného, prosazuje své zájmy. Hlavním produktem je ovšem poškození celé justice, protože veřejnost je nakloněna uvěřit všemu, co justici zpochybňuje a dehonestuje, a v tomto směru ústy Jiřího Lněničky dostala dokonalou munici,“ uzavírá spolek svůj návrh.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY