Česká republika už má tři kandidáty na evropského žalobce

0
1
Spíše či zcela je o nezávislosti českých soudů přesvědčeno 51 procent občanů a 39 procent dotázaných společností

Komise pro výběr kandidátů na funkci evropského žalobce již dokončila svoji práci a její výběr tří kandidátů již potvrdil i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Mezi navrženými jmény, z nichž si nyní bude vybírat komise při Radě Evropské unie (EU), je i český zástupce při Evropském úřadu boje proti podvodům (OLAF) Petr Klement.

Klement je dlouholetým státním zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), dříve působil i v misi Eulex v Kosovu. Od roku 2016 pak působí jako jeden z pěti členů dozorčího výboru OLAF.

Další z navržených je státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství (KSZ) v Praze Petra Vítková, která se specializuje na daňové podvody a problematiku zajišťování a odčerpávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. Působí také v legislativní komisi Unie státních zástupců.

Třetím kandidátem je Tomáš Skála z KSZ v Ústí nad Labem, který v minulosti dozoroval vyšetřování trestných činů spojených se zneužíváním dotací EU. Veřejně známý je například případ rekonstrukce muzea v Ústí nad Labem.

Rada EU nyní prostou většinou rozhodne, který z těchto tří kandidátů se stane za ČR tzv. eurožalobcem. A to na základě doporučení komise, složené z dvanácti osob vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora Evropské unie a Účetního dvora, bývalými národními členy Eurojustu, členy nejvyšších vnitrostátních soudů a státními zástupci na vysoké úrovni a obecně uznávanými právníky. Šestileté funkční období evropského žalobce je neobnovitelné, avšak může být rozhodnutím Rady prodlouženo o další tři roky.

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) bude fungovat na centrální a decentralizované úrovni. Zatímco centrální úroveň se bude skládat z evropského nejvyššího žalobce a dvaceti evropských žalobců, z nichž každý bude reprezentovat jeden členský stát zapojený do spolupráce, decentralizovanou, „národní“ úroveň budou tvořit evropští pověření žalobci, kteří budou jménem EPPO dohlížet na trestní řízení ve svých domovských státech.
Novelu zákona o státním zastupitelství, která do české legislativy zavádí instituty evropských žalobců a evropských pověřených žalobců, nyní projednává Poslanecká sněmovna.
Petr Dimun