Středa, 17. srpna, 2022

Dvoustupňové kárné řízení se soudci nebo konec přísedících: Ministerstvo dokončilo klíčovou novelu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Návrat dvoustupňového kárného řízení se soudci, zánik přísedících ve všech trestních i civilních sporech a nová pravidla pro výběr soudců i soudních funkcionářů. Revoluční změny v zákonu o soudech a soudcích navrhlo Ministerstvo spravedlnosti. Na kongresu Právní prostor v Seči je představila prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do připomínkového řízení avizovanou klíčovou novelu zákona o soudech a soudcích. Přestože Zemanová ve svém příspěvku upozornila, že jde o prvotní materiál, který bude teprve připomínkován a dozná změn, ocenila přístup resortu Jana Kněžínka při přípravě novely.

Po změnách volala justice dlouhodobě a to zejména kvůli podzákonným předpisům, kterými výběr soudců upravil Kněžínkův předchůdce Robert Pelikán (ANO). S takovou formou soudci nesouhlasili. „Pokud novela projde, měli bychom konečně zákonnou úpravu těchto naprosto důležitých procesů. Ministerstvo spravedlnosti opravuje letitý a zásadní deficit, kterého se předchůdci v jeho čele nechtěli zhostit,“ uvedla prezidentka Soudcovské unie.

Novela se snaží zavést systém proti ustálené praxi s množstvím výjimek. Takový přístup výjimek musí být podle Zemanové nepřijatelný. Zájemce o funkci soudce bude muset vykonat tři roky praxe a poté justiční zkoušku. Nejméně rok pak musí v rámci praxe působit v pozici asistenta u soudu. Cílem praxe je snaha konkrétního soudu získat co nejvíce informací o osobnosti uchazeče a o tom, jak umí pracovat pod tlakem.

Daniela Zemanová na kongresu v Seči Foto: ČJ

Variantou pro zkušenější právníky je desetiletá praxe v samostatné právnické profesi nebo v případě správní agendy patnácti let například v legislativě nebo na správním úřadu.

V obou variantách poté uchazeči musí projít výběrovým řízením. „Nikdo do funkce nemůže nastoupit jinak, než přes výběrové řízení. Tento systém umožňuje uspět těm nejkvalitnějším uchazečům,“ zdůraznila Zemanová.

Co se týče funkcionářů soudů, novela má zakotvit zákaz opakování mandátu, což už v minulosti judikoval Ústavní soud. Zemanová odmítla, aby se funkční období upravovala dílčí poslaneckou novelou, o které informovala Česká justice. Iniciativa má za cíl sjednotit mandáty soudních funkcionářů na dobu deseti let.„Je to otázka, která musí být řešena v rámci komplexní novely. Neodkážu si představit naléhavost situace, která by odůvodnila předložení takového dílčího návrhu. V rámci diskuze o velké novele je to velmi důležité téma, ale rozhodně ne mimo ni,“ sdělila prezidentka profesní komory soudců jednoznačně.

Revoluční změnou by mělo být úplné zrušení institutu přísedících. Úvahy o tom Kněžínek nastínil už v loňském rozhovoru pro Českou justici. Laičtí přísedící jsou často kritizování kvůli tomu, že se vesměs rekrutují z řad důchodců a jinak lidé o funkci zájem nemají.

Velkou diskuzi jistě rozpoutá navrhovaný návrat ke dvoustupňovému kárnému řízení se soudci. Tímto způsobem byly jejich prohřešky řešeny před rokem 2009. Na prvním stupni by řízení mělo probíhat u čtyřčlenného speciálního senátu Nejvyššího soudu, poté u tříčlenného senátu Nejvyššího správního soudu. Senáty by měl tvořit mix soudců, advokátů, státních zástupců a exekutorů. Právě u Nejvyššího správního soudu dnes kárné řízení probíhá a to pouze jednostupňovně. Tento model podle Zemanové obstál, i když není ideální. Největším jeho problémem bylo nesjednocování judikatury. Je ale otázkou, zda tento nedostatek řešit tak zásadní změnou, jakou navrhl Kněžínek. „Změna by neměla být prováděná tímto způsobem. Neproběhla důkladná analýza, kterou potřebujeme a takto zásadní změny, které jsou navrhovány, nejsou promyšlené. Jde o velký zásah do soudní soustavy. Varovala bych před úpravami přijímanými na politickou zakázku,“ staví se ke změně rezervovaně prezidentka Soudcovské unie.

Zavedení dvoustupňového kárného řízení doporučila už v roce 2016 ČR protikorupční skupina Rady Evropy GRECO. Skupina po šetření upozornila na evropské standardy, podle nichž by soudce i státní zástupce v kárném řízení měli mít „právo se odvolat proti rozhodnutí a trestu“ a že by měla existovat „možnost soudního přezkumu“.

O prvním dni kongresu jsme psali zde: Pirát Michálek: Vybraná judikatura by měla být přímo v textu zákonů

Jak návrh představilo ministerstvo si přečtěte v České justici plus:

Předkládací zprávu si stáhněte zde. Předkládací-zpráva

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY