Justiční areál Na Míčánkách přejde pod Městský soud v Praze

Justiční areál Na Míčánkách Foto: archiv

S nemovitým majetkem pražského Justičního areálu Na Míčánkách bude místo Ministerstva spravedlnosti hospodařit Městský soud v Praze. Vyplývá to z návrhu, který má Česká justice k dispozici a který projedná vláda. Podle šéfa Městského soudu v Praze Libora Vávry jde o významnou změnu.

Záměrem předkládaného materiálu je zabezpečit souhlas vlády se změnou příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem, který je součástí Justičního areálu na Míčánkách, jehož vlastníkem je Česká republika a Ministerstvo spravedlnosti má příslušnost s majetkem hospodařit. Navrhovaným nabyvatelem příslušnosti hospodařit s majetkem státu je Městský soud v Praze. „Bude to významná změna, jde o majetek v řádu miliard korun. Ministerstvo je malý úřad, takže když se například stala havárie, neměli prostředky, jak areálu vypomoci. Nově si například řidiče a další personál přiřadíme pod naše zaměstnance,“ řekl České justici předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

V areálu je užíváno 6 budov, přičemž u 4 z nich kancelářská plocha přesahuje 2000 m2. Z toho důvodu podléhá schválení změny příslušnosti hospodařit s Justičním areálem Na Míčánkách vládou.

Justiční areál Na Míčánkách je užíván Obvodním soudem pro Prahu 4, 6, 8, 9, 10, Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 4, 6, 8, 9, 10, Probační a mediační službou, Justiční akademií a Ministerstvem spravedlnosti. Největší podíl administrativních ploch i ostatních ploch užívají obvodní soudy, u kterých státní správu vykonává Městský soud v Praze. „Z důvodu efektivnějšího výkonu státní správy soudů z úrovně Městského soudu v Praze vůči soudům jím řízeným (možné finanční i mzdové úspory při sdružení některých činností, centralizace autoprovozu, centralizace metodického řízení vůči podřízeným organizačním složkám, centralizace informačního centra, jednotné hospodaření s výpočetní technikou, dosažení úspor centralizací nákupu služeb a majetku pro všechny soudní pražské budovy, poskytování ICT služeb Městského soudu v Praze i pro jednotlivé obvodní soudy,…) byla navržena změna příslušnosti hospodařit s Justičním areálem Na Míčánkách,“ stojí v podkladech pro vládu.

Městský soud v Praze i nadále zajistí užívání výše zmíněných justičních institucí a případné výrazné změny v jejich umístění bude muset schválit Ministerstvo spravedlnosti. Roční výdaje na provoz a údržbu souboru administrativních budov jsou celkem 55.337.000 Kč. „Celkový roční ekonomický dopad z navržené změny bude neutrální. Rozpočtové prostředky, kterými disponovalo pro provoz areálu Ministerstvo spravedlnosti, budou v rozpočtu pro rok 2019 v poměrné výši převedeny Městskému soudu v Praze. Pro roky následující bude změna zahrnuta již do rozpisu rozpočtu,“ dodává ministerstvo.

Areál s celkovou zastavenou plochou 11 212 m2 sloužil ještě dříve za Rakouska-Uherska vojenským účelům, nacházely se zde kasárna Jana Roháče z Dubé, později zde sídlil 28. pražský pluk.

(epa)