Ministři budou řešit podmínky aukce 4. telefonního operátora, MPO tlačí na snížení cen dat

Pravidla pro aukci kmitočtů, v nichž bude fungovat nový telekomunikační operátor projednají v pondělí ministři. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, do jejíhož resortu telekomunikace spadají, doufá, že připravené podmínky povedou k rychlému vstupu nového hráče na předražený telekomunikační trh. Příchodem nového konkurenta pro stávající trojici operátorů by se měly snížit ceny za telefonování i datové přenosy. Ty jsou stále nad průměrem EU. Podle analýzy spolku Telefonující.cz dokonce o hrozivých 73 %. Chystaná aukce jedním z kroků v komplexní strategii, jak zajistit, aby čeští občané mohli využívat mobilní data za ceny obvyklé ve vyspělých zemích Evropy a světa. Zástupci ministerstva již jednali s možnými provozovateli nové mobilní sítě v USA, Koreji, Velké Británii, Francii či Itálii.

V druhé polovině letošního roku by se podle plánů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) měla uskutečnit aukce na kmitočtové pásmo 694-790 MHz („pásmo 700 MHz“), která umožní vstup 4. telekomunikačního operátora na český trh.

Alexandra Rudyšarová – náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu. Foto: archiv redakce

Nejvyšší zástupci ministerstva průmyslu už podle náměstkyně ministryně Alexandry Rudyšarové jednali se zájemci například z USA, Koreje, Velké Británie, Francie či Itálie.

Pásmo 700 MHz se uvolní k 30. červnu 2020 na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2017/899. Politici i odborníci očekávají, že vstup nového telekomunikačního operátora způsobí cenovou revoluci a snížení stávajících nadprůměrných cen. Očekávání přitom vycházejí ze zkušeností z jiných zemí. Kromě toho by měl stát z aukce získat zhruba 8 miliard korun.

Aukce by měla být dokončena (včetně přidělených rádiových kmitočtů) nejpozději na začátku roku 2020. To by mělo zajistit, aby v souladu s evropským harmonizovaným přístupem k využití tohoto pásma mohli úspěšní uchazeči kmitočty využívat bezprostředně po jejich uvolnění od zemského digitálního televizního vysílání. To souvisí s přechodem na vysílací systém DVBT-2.

S aukcí bude Českému telekomunikačnímu úřadu radit konsorcium společností Grant Thornton Advisory a Pierstone advokátní kancelář. Plnění z této smlouvy, která je podepsána na 12,4 milionu bez DPH, se týká nejen připravované aukce 700 MHz, ale i dalších aukcí v horizontu následujících 4 let. Samotnou aukci zajistí společnost e-FRACTAL, který v roce 2017 připravila aukci na kmitočty v pásmu 3600–3800 MHz.

Pro chystanou aukci 700 MHz jsou stanoveny tyto hlavní cíle:

  • prohloubení konkurence na trhu služeb elektronických komunikací
  • zajištění efektivního využívání disponibilního spektra
  • vytvoření podmínek pro technologický rozvoj sítí a služeb elektronických komunikací, zejména s předpokladem budoucího rozvoje sítí 5. generace a služeb na nich poskytovaných.

Podle vládního materiálu bude aukce rozdělena na dvě fáze. „V první z nich by maximálně na 2 bloky spektra o celkové velikosti 2×10 MHz, mohli nabídky podávat jen operátoři, kteří nejsou aktuálně držiteli kmitočtů z pásma 800 MHz nebo by se zavázali poskytovat pouze velkoobchodní služby. V druhé aukční fázi nabídnout celé zbylé spektrum (v blocích po 2×5 MHz), tj. i spektrum neprodané v první fázi tak, aby na něj mohli podávat nabídky všichni další účastníci aukce,“ píše se v materiálu pro vládu. Případný nový zájemce o vstup na trh, který by na základě výsledků aukce získal příděl rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, by podle plánů mohl využít národního roamingu do sítí stávajících operátorů. „Takový závazek by plnili ti z ostatních účastníků aukce, kteří by v aukci získali spektrum v pásmu 700 MHz,“ uvádí se dále v materiálu. V plánu je také omezit možnost vícenásobné účasti subjektů z jednoho podnikatelského uskupení.

Pro vysoutěžené bloky budou přiděleny konkrétní okresy pokrytí

Zajímavý je také plán, jak co nejefektivněji zajistit pokrytí novým operátorem. „Stanovit konkrétní rozvojová kritéria pokrytí území a obyvatel tak, aby s jednotlivými nabízenými aukčními bloky byl vždy spojen soubor konkrétních okresů. Tímto by byla zajištěna dostupnost a kvalita mobilních (zejména datových) služeb na celém území České republiky. Současně by byly stanoveny podmínky pro pokrytí liniových dopravních staveb (dálnice a železniční koridory),“ uvádí se v materiálu, který budou projednávat ministři a jenž už byl jednou z jednání vlády stažen – podrobně jsme o tom psali v textu Vláda o podmínkách pro vstup čtvrtého operátora nejednala, MPO muselo stáhnout materiál z programu.

Vedení MPO už jedná s potenciálními zájemci o volné kmitočty

O tom, že vedení ministerstva průmyslu a obchodu nechce nechat nic náhodě a snaží se o chystané aukci informovat případné uchazeče o volné kmitočty, svědčí také skutečnost, že jeho vedení za tímto účelem  navštívilo řadu zemí. Podle náměstkyně ministryně Alexandry Rudyšarové už emisaři MPO jednali se zájemci například z USA, Koreje, Velké Británie, Francie či Itálie.

České ceny? Až o 73 % nad průměrem EU

Podle spolku Telefonující.cz, který si klade za cíl zajistit lepší ceny pro všechny obyvatele a už v rámci svých aktivit jednal i s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (ANO), Češi platí za mobilní tarify už o 73 % více, než je průměr cen v EU. Vyplývá to z již 5. cenové analýzy, kterou spolek provedl. Když v březnu 2017 prováděli Telefonující.cz první analýzu, byly české ceny proti evropským dražší „jen“ o 62 %. „V posledních dvou letech došlo nejprve v roce 2017 mezi březnem a červnem k mírnému snížení rozdílu mezi EU  a ČR z 61 na 52 %. Následně začaly ceny v EU klesat podstatně rychleji, než v ČR, takže se postupně k letošnímu březnu rozdíl dostal na hrozivých 73 % v neprospěch českých spotřebitelů. Příčinou je postupné zlevňování cen v zemích EU, zejména pak razantní navyšování objemu dat v tarifech,” říká analytik Telefonující.cz Jakub Kriš.

Z analýzy vyplývá, že cenové rozdíly pro jednotlivé typické spotřebitelské skupiny za březen 2019 jsou hrozivé:

  • Čtyřčlenná rodina zaplatí měsíčně o 1173 Kč více (o 73 % více), než v EU
  • Matka samoživitelka s jedním dítětem o 585 Kč více (o 88 % více)
  • Důchodce přeplatí za tarif o 166 Kč (o 50 %)
  • Pracující s vyšší spotřebou dat zaplatí o 443 Kč více za měsíc (o 70 %)

Zjištění spolku potvrzuje ve vládním materiálu také ČTÚ, když se odkazuje na nedávno dokončený Test tří kritérií pro Trh mobilních služeb. „Situace v současné době není řešitelná působením konkurence z úrovně velkoobchodního trhu ani zásahem podle práva hospodářské soutěže,“ konstatují autoři zprávy pro vládu.

Na základě zkušeností s rozvojem sítí 4. generace v pásmu 800 MHz ČTÚ předpokládá, že rozvojová kritéria stanovená na principech uvedených výše podpoří rozvoj sítí 5. generace z hlediska dosaženého pokrytí, pro který hodlá ČTÚ stanovit rozvojová kritéria pokrytí klíčových liniových staveb, tj. železničních koridorů a dálnic. To by mělo vést na možnosti implementaci služeb „sektorového charakteru“ – jako např. Connected cars či do budoucna autonomní mobility, což jsou pro Českou republiku, jakožto zemi se silným automobilovým průmyslem, klíčová témata budoucnosti Stejně tak se předpokládá, že nové aplikace bude možné využít pro digitální transformaci firem a další úroveň tzv. Průmyslu 4.0. MPO už v této oblasti připravuje program „Chytré průmyslové zóny“, který právě umožní rychle i menším firmám využít výhod nové technologie 5G.

Po ukončení elektronické aukce ČTÚ nejprve rozhodne o zamítnutí žádostí neúspěšných účastníků výběrového řízení a po nabytí právní moci těchto rozhodnutí těmto účastníků vrátí složenou peněžní záruku. Následně vyzve úspěšné účastníky výběrového řízení k úhradě ceny, za kterou získané bloky vysoutěžili.

Nastane regulace velkoobchodního trhu?

Podle náměstka Petra Očka, který vede  sekci digitalizace a inrformatiky, je jednou z dalších cest, která by měla vést ke snížení ceny mobilních dat, možná regulace velkoobchodního trhu mobilních služeb. „Jedním z milníků k této regulaci je nedávno zveřejněná analýza ČTÚ, která ukazuje, že na trhu mobilních operátorů existuje tzv. tacitní koluze, tedy že chování operátorů ohledně cen na trhu je velmi obdobné a to způsobuje, že trh zůstává velmi rigidní. Společně s Českým telekomunikačním úřadem vyjednáváme s ÚOHS i Evropskou komisí, aby k rozhodnutí v této oblasti došlo co nejdříve,“ řekl Očko.

Jiří Reichl