Rozvědka a bezpečnostní sbory mají problém, agentům umožní zákon udávat je ministerstvu

Příslušník GIBS Ilustrační foto: GIBS

Česká rozvědka (ÚZSI) a Generální inspekce bezpečnostní sborů (GIBS) vyjádřily značný odpor k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti zaměstnavatelů. Povinné zavedení vnitřního kanálu k oznamování nekalé činnosti zaměstnavatele a vnějšího oznamovacího kanálu na odboru ministerstva spravedlnosti považují za maření činnosti a vynášení utajovaných skutečností. GIBS vyzývá k mimořádnému jednání všech bezpečnostních sborů. Úřad vlády vzkazuje, že rozvědka kanál zavést musí.

Vyplývá to z rozsáhlého připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti zaměstnavatele. Podle návrhu budou muset za zákonných podmínek podniky, instituce a úřady zřídit vnitřní kanál pro přijímání podání zaměstnanců na své zaměstnavatele. O vnitřním kanálu Česká justice již informovala.

Vnějším kanálem pro přijímání podnětů, jejich prověřování a pro ochranu oznamovatelů se potom má stát nově zřízená Agentura na ochranu oznamovatelů, což má být podle návrhu zákona odbor ministerstva spravedlnosti. Také o odporu proti Agentuře Česká justice již informovala.

Povede to k maření úkolů GIBS

V připomínkovém řízení se proti systému oznamování podezření z protiprávní činnosti zaměstnavatele razantně ozvaly Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a česká rozvědka – Úřad pro zahraniční styky a informace ČR (ÚZSI).

GIBS navrhuje z definic pro účely zákona o ochraně oznamovatelů vyškrtnout bezpečnostní sbory, jejich příslušníky a zaměstnance. Inspekce dokonce navrhla nový článek zákona, který by stanovil, že na bezpečnostní sbory se nový zákon o udávání nevztahuje: (11) „Působnost tohoto zákona a Agentury se nevztahuje na bezpečnostní sbory, příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů.“

Důvod? „Agentura za podmínek stanovených v návrhu by měla být oprávněna k prošetřování oznámení, což povede ke zneužití institutu oznamovatele za účelem maření zákonných úkolů GIBS. Tato připomínka je zásadní,“ uvádí doslova GIBS v připomínkách k návrhu zákona.

Jednání se zamítá, návrh má evropskou úroveň

A následuje další zásadní připomínka: „Navrhujeme vytvoření tematicky zaměřené meziresortní pracovní skupiny, která by v součinnosti zejména s bezpečnostními a ozbrojenými sbory definovala takové legislativní podmínky, které spolehlivě vyloučí krajně nežádoucí podmínky – zásadní připomínka. Žádáme o separátní jednání k předloženému materiálu za účasti ostatních bezpečnostních sborů.Tato připomínka je zásadní,“ vyjadřuje své obavy GIBS.

Předkladatel, kterým je Úřad vlády připomínku obratem zamítl: „Neakceptováno. Záměr předkladatele, resp. vlády, je poskytnout ochranu co nejširšímu spektru oznamovatelů včetně příslušníků bezpečnostních sborů. Takový přístup odpovídá rovněž návrhu řešení předloženému na evropské úrovni,“ odepsal Inspekci.

Prošetřování rozvědky ministerstvem není možné

Návrh s totožným obsahem, totiž vypustit z  působnosti zákona o oznamování nekalé činnosti zaměstnavatelů příslušníky a zaměstnance tajných služeb, podal v rámci připomínkového řízení ÚZSI:  „Navrhujeme z působnosti zákona vyjmout příslušníky a zaměstnance zpravodajských služeb jakožto oznamovatele a zpravodajské služby jakožto zaměstnavatele,“ uvedl Úřad krátce.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová