Trestní kolegium Nejvyššího soudu posílí Tomáš Durdík

Soudce Tomáš Durdík Foto: NS

Trestní kolegium Nejvyššího soudu posílil od 1. dubna JUDr. Tomáš Durdík. Od roku 2004 vykonával funkci předsedy senátu u Okresního soudu pro Prahu 9. Nejvyšší soud o tom informoval na Twitteru.

V letech 2008 a 2011 byl Tomáš Durdík dočasně přidělen k Městskému soudu v Praze, kde byl roku 2012 natrvalo a pracoval jako předseda trestního prvostupňového senátu.

Kolegia u Nejvyššího soudu sdružují všechny soudce, kteří se věnují konkrétní agendě – buď trestní, anebo obchodní a občanskoprávní. Každé kolegium má kromě běžných tříčlenných senátů také jeden velký senát, který rozhoduje sporné případy.

Soudci trestního kolegia

JUDr. Angyalossy Petr, Ph.D. (nar. 1964, soudce NS od 2017)JUDr. Bláha Jan (nar. 1950, soudce NS od 2002)
JUDr. Draštík Antonín (nar. 1955, soudce NS od 1996)
JUDr. Durdík Tomáš (nar. 1976, soudce NS od 2019)
JUDr. Engelmann Jan (nar. 1959, soudce NS od 1996)
JUDr. Hrabec František (nar. 1954, soudce NS od 1995)
JUDr. Kouřil Ivo (nar. 1958, soudce NS od 2013)
JUDr. Kůrková Věra (nar. 1961, soudkyně NS od 2003)
JUDr. Mazák Josef (nar. 1962, soudce NS od 2018)
JUDr. Mikláš Michal (nar. 1950, soudce NS od 1987)
JUDr. Ondrušová Marta (nar. 1966, soudce NS od 2019)
JUDr. Pácal Jiří (nar. 1957, soudce NS od 1993)
JUDr. Púry František, Ph.D. – předseda kolegia (nar. 1958, soudce NS od 1993)
JUDr. Roušalová Blanka (nar. 1961, soudkyně NS od 1996)
JUDr. Bc. Říha Jiří, Ph.D. (nar. 1977, soudce NS od 2017)
JUDr. Šabata Petr (nar. 1957, soudce NS od 2007)
prof. JUDr. Šámal Pavel, Ph.D., předseda NS (nar. 1953, soudce NS od 1993)
JUDr. Šámalová Milada (nar. 1958, soudkyně NS od 2003)
JUDr. Šilhavecký Pavel (nar. 1953, soudce NS od 2013)
JUDr. Veselý Vladimír (nar. 1961, soudce NS od 2003)
Soudci stážisté:

Mgr. Broukal Daniel (stáž probíhá od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019)
JUDr. Kolář Aleš (stáž probíhá od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)
JUDr. Vrtek Michael, Ph.D. (stáž probíhá od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019)

(red)