Benešová je znepokojena počtem zproštěných obžaloby, předloží novelu zákona o státním zastupitelství

Marie Benešová s Pavlem Zemanem na kulatém stolu Foto: ČJ

Novela zákona o státním zastupitelství, která zavádí funkční období pro vedoucí státní zástupce, je připravena k odeslání do legislativního procesu. Na kulatém stolu „Záruky nezávislosti státního zastupitelství“ to uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Podle návrhu by bylo odvolání nejvyššího státního zástupce možné pouze v rámci kárného řízení. Kulatý stůl uspořádal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Základním dilematem debaty o státním zastupitelství je to, zda má být soustava součástí moci výkonné, či má být zcela nezávislá. V Evropě je obvyklý prvně zmiňovaný přístup, uvedl ústavní právník Jan Wintr na úvod kulatého stolu. Nejvyššího státního zástupce ale obvykle vláda bez důvodu odvolat nemůže. To je možné pouze v ČR, Německu, Portugalsku či Polsku. Obecně je podle Wintra v Evropě trend spíše posilovat element nezávislosti státního zastupitelství.

Teze k posílení nezávislosti vedoucích státních zástupců z dílny České pirátské strany.

Kromě vládní novely, kterou připravil exministr Jan Kněžínek, navrhují dílčí změnu zákona o státním zastupitelství Piráti nebo TOP 09. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová uvedla, že návrh chce poslat do vlády již v červnu po schůzce s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Benešová připomněla, že coby ministryně v Rusnokově vládě návrh nového zákona o státním zastupitelství nakonec stáhla. Vadila jí zejména navrhovaná absence dohledu nad speciálním státním zastupitelstvím.

Nejvyšší státní zástupce je podle ní v soustavě žalobců nejohroženější, protože může být kdykoli odvolán bez udání důvodů. „Já sama jsem obětí takového odvolání,“ podotkla někdejší nejvyšší státní zástupkyně Benešová. „Prosazovala jsem od počátku, aby byly konkrétní důvody pro odvolání, aby to mohlo být jedině přes kárné řízení,“ zdůraznila Benešová.

Náměstek pro legislativu Michal Franěk v diskuzi představil parametry navrhované novely. Vedoucí státní zástupci by podle ní měli nově funkční období, současně by ale proces odvolání neměl být závislý na moci výkonné. Zásadní podle něj je, aby norma vyhovovala požadavkům protikorupční skupiny Rady Evropy GRECO. Kvůli jejím nárokům také Kněžínek novelu připravoval. Novela předpokládá také dvouleté přechodné funkční období pro nejvyššího státního zástupce, tříleté pro vrchní státní zástupce a tříleté až sedmileté pro vedoucí nižších stupňů státních zastupitelství.

Benešová v rámci diskuze zmínila, že v současné době je příliš vysoký počet účastníků trestních řízení zproštěn obžaloby. „Jednala jsem s ředitelem odboru odškodňování na ministerstvu a jsem velmi znepokojena, protože tu škodu pak musí zaplatit stát,“ uvedla ministryně. Nejvyšší státní zástupce na to reagoval citacemi z nejnovější zprávy o činnosti státního zastupitelství, podle které nejsou průměrná čísla zproštění obžaloby nijak vysoká. „Nemám rád tato obecná prohlášení ,“ reagoval na slova ministryně.

Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně Foto: ČJ

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek by v novele, kterou připravoval společně se spolkem Rekonstrukce státu, rád primárně vyřešil akutní problémy soustavy. Těmi jsou podle něj odvolatelnost nejvyššího žalobce a zavedení funkčních období funkcionářů. V druhé fázi by se podle něj měla řešit například výběrová řízení nových vedoucích státních zástupců.

Podle Pavla Zemana se postavení státního zastupitelství blíží spíše postavení justičního orgánu. Spolupráce s ministerstvem ale podle něj co se organizace činnosti týče funguje dobře. Se zavedením funkčních období souhlasí. „A souhlasím s tím, aby funkční období byla v souhlasu s funkčními obdobími předsedů soudů,“ řekl.
Zeman také ve svém proslovu uvedl, že podle něj stávající úprava kárného řízení se státními zástupci funguje dobře. Ministerstvo totiž ještě za Jana Kněžínka poslalo do připomínkového řízení novelu, která mění jednoinstanční kárné řízení na dvojinstanční a zavádí další novinky. „Jakkoliv můžeme mít výhrady, že je řízení jednostupňové a já také zastávám názor, že by mělo být dvojstupňové, tak ta rozhodnutí kárných senátů jsou dobrá,“ řekl. Zavádění funkčních období a výměna vedoucích státních zástupců by podle něj pak měla být postupná.

Podle prezidenta Unie státních zástupců Jana Laty by nemělo docházet k opakování mandátu funkcionářů, výjimku by ale zvažoval na okresech. Státních zástupců je totiž celkem asi 1200, což je asi třetina počtu soudců a na některých okresech by podle něj nemusel být dostatečný počet kandidátů na funkcionáře.
Největší nedostatek stávajícího zákona je podle něj možnost odvolání nejvyššího státního zástupce mocí výkonnou bez důvodu, zatímco ostatní funkcionáři mohou být odvoláni pouze ve správním řízení. „Rozumím návrhu na zavedení funkčních období, na druhou stranu dokážeme žít se stávajícím zákonem. Neskrývám obavy, že čím bude navržená novela komplexnější, tím by mohlo jít o změny spíše k horšímu,“ uvedl Lata. Klíčová je podle něj případná úprava přechodných ustanovení.

Přítomní zástupci poslaneckých klubů se na závěr debaty shodli, že jsou pro předložení novely, která zavede funkční období vedoucích státních zástupců i možnost odvolání nejvyššího státního zástupce pouze na základě kárného řízení.  

Eva Paseková