Úterý, 15. června, 2021

Ministerstvo vnitra má plán, jak chce rušit „vyhaslé“ zákony

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra (MV) navrhuje vládě postup při rušení obsolentních (vyhaslých) právních norem. Během srpna tohoto roku má být hotov zákon, kterým bude rušeno prvních několik set takových předpisů. Zároveň by měla být vypracována ve spolupráci s odbornou veřejností rozsáhlá analýza celého právního řádu České republiky, z níž by vyplynuly návazné kroky a návrhy na zrušení dalších předpisů. MV odhaduje, že bude muset být prozkoumáno přibližně padesát tisíc norem.

Všem mladým učitelkám dnes například zákon nařizuje, aby se v případě, že pojmou záměr se vdát, obrátily s žádostí o povolení na okresní školní radu. Ad absurdum to vyplývá z dosud platného zákona z roku 1919, kterým se zrušil celibát „literních a industriálních učitelek na školách obecných a měšťanských“.

Vnitro uvádí příklad takového předpisu u jednoho z devíti kritérií pro určení takové obsolentní právní normy. V tomto případě je definičním znakem to, že by jejich aplikací mohlo dojít k nezamýšleným, až kuriózním situacím. Obecně jde o takové předpisy, které sice nebyly formálně zrušené, ale jsou bez reálného efektu, dále ty, jimiž upravované právní vztahy již neexistují, nezakládají práva a povinnosti nebo jde o „jednorázové“ či termínované předpisy. Popřípadě nejsou již státní mocí vynucovány, byly nahrazeny novou právní úpravou či nebyly zrušeny pouze omylem.

Pro účely vyhledání a rušení těchto předpisů byly v minulém roce ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem osloveny ústřední správní úřady, které poskytly podklady v různé kvalitě a rozsahu. Tyto informace, spolu s návrhy poslanců ODS Marka Bendy, Zbyňka Stanjury a Petra Fialy, jejichž iniciativa proces spustila, mají být podkladem pro návrh zákona, kterým bude rušeno prvních několik set obsolentních právních předpisů. Návrh má být předložen do konce srpna tohoto roku.

Následovat by měla rozsáhlá analýza celého právního řádu, kterou plánuje MV provést ve spolupráci s odbornou veřejností a za přispění prostředků Evropské unie. V rámci jednoho roku odhaduje MV, že bude muset být podrobeno takové analýze přibližně devět tisíc právních předpisů, přičemž z nich přes šest tisíc považují některé právní informační systémy za zrušené, avšak pouze asi tři sta z nich bylo zrušeno výslovně. Spolu s mezinárodními smlouvami a dalšími předpisy půjde o skoro padesát tisíc dokumentů.

(pd)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY