Nejvíce náramků mají vězni na severu Čech, ukázal nový web ministerstva

Každý elektronický náramek pro odsouzené obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb pachatelů Foto: archiv

Elektronické náramky jsou v ostrém provozu od září loňského roku a Ministerstvo spravedlnosti spustilo v těchto dnech nové webové stránky věnující se právě elektronickému monitoringu. Stránky nabídnou veřejnosti pravidelně aktualizované informace o počtu monitorovaných osob, odpovědi na nejčastější otázky související s trestem domácího vězení a řadu dalších zajímavostí. Z webu například vyplývá, že nejvíce náramků mají odsouzení v Severních Čechách. Počet monitorovaných osob je veden podle místa výkonu trestu nebo opatření, neodráží sídlo soudu, který o sankci rozhodl.

Do programu elektronického monitorování v rámci alternativních trestů nebo opatření bylo od zahájení monitoringu v září 2018 zařazeno k uvedenému datu 206 osob. Nyní má náramek 124 vězňů, z toho jsou 104 osoby s uloženým trestem domácího vězení, 19 osob je kontrolováno v režimu nahrazení vazby dohledem a 1 osoba z titulu podmíněného propuštění s dohledem.

Na úvodní stránce webu ministerstva naleznou zájemci každý týden aktualizovaný počet osob, u kterých je nasazen výkon elektronické kontroly trestu domácího vězení, nahrazení vazby dohledem a podmíněného propuštění s dohledem. A to vše přehledně rozděleno podle soudních krajů. Pravidelně aktualizován bude také údaj o celkovém počtu osob, které elektronický náramek už měly. Nejnovější čísla hovoří o tom, že od startu monitoringu bylo do systému zařazeno již 206 osob.

V polovině května byly náramky použity u vězňů v těchto číslech:

Nové stránky se dělí do čtyř oblastí. Část věnující se elektronickému monitorovacímu systému jako takovému obsahuje například informace o technologii, kterou systém využívá, nebo slovníček pojmů z oblasti elektronického monitoringu a odpovědi na časté otázky. Informační text k elektronickému monitorovacímu systému si mohou zájemci stáhnout také ve formě brožury.

Další tematická oblast se zaměřuje na výběr těch ustanovení z právních předpisů, která umožňují využití elektronického monitorovacího systému u alternativních trestů a opatření. Laická i odborná veřejnost pak jistě ocení statistickou část. Ta přináší aktuální informace o počtu monitorovaných osob a zachycuje vývojové trendy. Údaje je možné prohlížet z několika hledisek: podle soudních krajů, podle uplatněné sankce, podle pohlaví a také podle věkových skupin.

Poslední část webových stránek se věnuje historii trestu domácího vězení a elektronického monitoringu u nás a poznatkům a zkušenostem ze zahraničí.

Nové stránky jsou dostupné na adrese: https://naramky.justice.cz/. Nebo z portálu justice.cz – Ministerstvo – Vězeňství – Elektronický monitorovací systém.

(red)