Neříká pravdu, stěžuje si u advokátní komory státní zástupkyně Máchová na Kalvodu

Státní zástupkyně Dagmar Máchová Foto: archiv

Na výroky advokáta a exministra spravedlnosti Jana Kalvody si u České advokátní komory (ČAK) stěžuje státní zástupkyně Dagmar Máchová, toho času dočasně zproštěna funkce. Kalvoda v Českém rozhlase prohlásil, že Máchová bude obviněna. Podle státní zástupkyně tak porušil Etický kodex advokáta.

Advokát Jan Kalvoda 14.5.2019 v živém vysílání Českého rozhlasu plus v pořadu Interview Plus prohlásil, že „bude obviněna státní zástupkyně paní Máchová, která se podílela právě na takovém jednání“. Pronesl to v reakci na dotazy, zda je možné si v Česku objednat trestní stíhání.

Proti Máchové je vedeno trestní stíhání policejním orgánem Národní protidrogové centrály pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr. zákoníku a pro vyzrazení informace ze spisu Městského státního zastupitelství v Praze neoprávněné osobě. Věc je stále ve stadiu přípravného řízení. „V žádném případě není proti mé osobě vedeno trestní stíhání zato, že bych se někdy jakkoliv podílela na nezákonné kriminalizaci jiné osoby. Takové tvrzení není pravdivé,“ píše Máchová v podnětu, který má Česká justice k dispozici.

Podle Máchové Kalvoda ve věci není činný jako advokát a tak nemůže mít o úkonech informace. „Nemohl mít proto ani informaci o jednání, které je mi kladeno za vinu a už vůbec ne o jednání, o kterém učinil veřejné vyjádření. Toto je nepravdivé. Jan Kalvoda tak jednal v  rozporu s Etickým kodexem advokáta, neboť  se veřejně nedůstojně a zejména nepravdivě vyjadřuje o mé osobě jako o státní zástupkyni,“ uvádí Máchová s tím, že se výroky exministra cítí poškozena.


Co zaznělo v Českém rozhlase?
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Když se podíváme ještě na jeden rys, nebo jednu informaci týkající se Marie Benešové, tak ona vypracovala pro prezidenta Miloše Zemana zprávu, ve které tedy tvrdí, že si v Česku lze objednat trestní stíhání, když se ministryní stane žena, která je přesvědčena o tomhle, že v Česku prostě je možné objednat trestní stíhání. Co by s tím jako ministryně měla dělat? Je, je to, je to pro vás závažná /souzvuk zvuků/ informace?

Jan KALVODA, advokát a bývalý ministr spravedlnosti
——————–
Já se o to k tomu pokusím, pokusím vyjádřit. Mě ale spíš zaujaly reakce notáblů toho systému veřejné obžaloby. Pan Nejvyšší státní zástupce to kategoricky vyloučil, že to není možné. No, to je logicky zvláštní odpověď. On asi není u každého jednání, kde se eventuálně spiklenci dohadují, jak zařídit trestní stíhání. Další notáblové se vyjádřili že o ničem takovém nikdy neslyšeli a nevědí. No, tak paní ministryně Benešová, ale každý, kdo má s trestním procesem, ale nejen s trestním procesem s právem co dělat ví, že to možné je, a že se to také dělo pochopitelně. Takže tahle otázka je úplně postavená před závorku snad proto, aby zamezila jakékoli diskuzi. Vždyť se o tom veřejně píše, mluví, bude obviněna paní státní nástupkyně Máchová, která se, která se podílela právě na tomhle tom. Proboha, jak může někdo říkat, že to není možné, když se to děje?


Podle ní může mít Kalvoda informace od současné ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která se při svém nástupu do čela úřadu vyjadřovala ke kauze „Beretta“. Benešová před novináři řekla, že „stíhaný policista vyměnil usnesení o zahájení trestního stíhání a stíhaná státní zástupkyně to odsouhlasila“. „Tento výrok Mgr. Marie Benešové je nepravdivý a nemá oporu ve vyšetřovacím spise. Jednak nešlo o výměnu usnesení o zahájení trestního stíhání nějaké osoby, protože tato ani žádná jiná osoba v této souvislosti nikdy trestně stíhaná nebyla. Jednak JUDr. Máchová nikdy v této věci nebyla dozorovou státní zástupkyní, ani žádný jiný státní zástupce MSZ v Praze a proto nemohla ani takové ani žádné jiné rozhodnutí odsouhlasit. Předmětná věc patřila do gesce Vrchního státního zastupitelství v Praze. JUDr. Máchové pro takové jednání nebylo sděleno obvinění,“ píše Máchová v dopise České advokátní komoře.

Benešová jako advokátka ve věci činná podle Máchové mít informace ze spisu mohla. Vycházela ale také zřejmě ze spekulací v médiích. „Tyto zdroje ale v žádném případě jako advokátce nemohly postačit k veřejnému obvinění státní zástupkyně z nezákonného trestního stíhání jiných osob,“ dodává Máchová. I výroky advokátky Benešové, která má nyní pozastavenou činnost, se státní zástupkyně cítí být poškozena a žádá ČAK o prošetření.

Kontrolní rada ČAK je oprávněna přešetřovat podněty a stížnosti na jednání a chování advokátů. Může konstatovat, že advokát neporušil zákon o advokacii ani další stavovské předpisy. V případě, že však dospěje k názoru, že podané stížnosti či podněty jsou důvodné, její předseda podává v roli kárného žalobce kárnou žalobu. S kárně obviněným advokátem probíhá pak kárné řízení před kárným senátem.

(epa)