Profesor Jiří Jelínek míří mezi vládní legislativce

Profesor Jiří Jelínek Foto: archiv

Legislativní rada vlády získá posilu ve významné kapacitě trestního práva. Podle informací České justice v ní na návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové zasedne vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Jelínek.

Na základě pravidelného hodnocení činnosti Legislativní rady vlády ministerstvo spravedlnosti navrhuje odvolat dosavadního člena JUDr. Tomáše Nevečeřala, a to pro jeho pracovní zaneprázdnění, které mu brání se činnosti pravidelně věnovat.
Na jeho místo má nastoupit právě Jiří Jelínek. „Prof. Jiří Jelínek je významným a uznávaným představitelem nauky trestního práva v České republice, je autorem řady učebnic, odborných publikací a článků z tohoto oboru, z nichž nejznámější je komentované vydání trestních kodexů, které opakovaně vyšlo v četných vydáních,“ uvádí se v podkladech pro vládu, které má Česká justice k dispozici.

Čtěte také: Jiří Jelínek: Zpřístupnění hlasování soudního senátu prostřednictvím odposlechů není správné

Jiří Jelínek je profesorem trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Je také členem Vědecké rady Právnické fakulty UK a dalších dvou vysokých škol (Fakulta práva Panevropské vysoké školy Bratislava, Metropolitní univerzita Praha) a téměř 30 let je členem redakční rady odborného časopisu Kriminalistika. Letos získal v rámci galaveřera Právník roku Cenu Václava Mandáka za nejlepší publikovaný odborný článek v Bulletinu advokacie. O příspěvku „K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu“ již Česká justice informovala.

Legislativní rada vlády je poradní orgán vlády České republiky v oblasti její legislativní činnosti. Svou působnost vykonává prostřednictvím zasedání, předsedy a pracovních komisí.

(epa)