Spor o nezákonné trestní stíhání: ÚS se znovu postavil proti povinnosti platit poplatek za odvolání

Foto: archiv

Ústavní soud (ÚS) dnes znovu potvrdil, že lidé ani firmy nemají platit poplatek za odvolání ve sporech o náhradu škody od státu. Některé soudy poplatkovou povinnost vyvodily z novely zákona, která ji ale výslovně nezmiňovala. ÚS na svém webu zveřejnil v krátké době už druhý nález, kterým tuto praxi označil za nepřípustnou.

Konkrétně dnes soud vyhověl muži, který vede s ministerstvem spravedlnosti spor o více než šest milionů korun. Peníze žádal v důsledku nezákonného trestního stíhání, a to jednak jakou náhradu právního zastoupení, dále náhradu ušlého zisku za dobu strávenou ve vazbě a také náhradu škody na zdraví.

Obvodní soud pro Prahu 2 žalobu z větší části zamítl. Muž podal odvolání, soudy po něm ale žádaly, aby uhradil poplatek v řádu desítek tisíc korun. Vycházely při tom ze sazebníku soudních poplatků a sumu vyměřily procentuálně podle „hodnoty sporu“. Muž nesouhlasil, v ústavní stížnosti zpochybnil samotnou povinnost hradit soudní poplatek za odvolání.

V minulosti byly podobné žaloby proti státu kvůli náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci osvobozené od soudních poplatků. Novela zákona ale stanovila, že při zahájení řízení je nutné uhradit paušální poplatek 2000 korun. Některé soudy z toho pak vyvodily povinnost platit i poplatek za odvolání.

Paušální poplatek 2000 korun v prvním stupni má podle ÚS legitimní cíl a umožňuje částečně odbřemenit soudní soustavu. Vyměřovat ale v odvolacím řízení další poplatek podle hodnoty sporu se ústavním soudcům jeví jako extrémní a navíc proti smyslu novely, která se právní úpravy odvolání nijak nedotkla.

„Je proto třeba učinit závěr, že nevyplývá-li z textu zákona zpoplatnění odvolání v řízeních o žalobách proti státu na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci, jde o návrh nezpoplatněný, a to proto, že tuto povinnost zákonodárce zcela jasně, určitě a srozumitelně nevyjádřil,“ stojí v dnešním nálezu.

Už dříve ÚS podobně rozhodl v kauze společnosti Lovochemie. Rozhodnutí již Česká justice analyzovala. „Rozhodnutí je důležité nejen pro našeho klienta, ale i pro další státem poškozené subjekty, které tak nebudou nuceny vynakládat další, v některých případech značně vysoké, náklady na vedení sporů o náhradu škody se státem ve formě soudního poplatku za odvolání,“ uvedl tehdy Pavel Dejl z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, který společnost Lovochemie před ÚS zastupoval.

(čtk, epa)