Typický dlužník v exekuci nebo insolvenci je muž středního věku

Statisíce Čechů mají problémy s dluhy Ilustrační foto: archiv

Nikoli senioři v důchodu nebo matky samoživitelky, ale masa mužů v produktivním věku respektive ve středním věku. Tito muži jsou v České republice statisticky  prototypem člověka v exekuci nebo podnikatele v konkurzu nebo osoby v insolvenci. Vyplývá to ze studie InsolCentra z dubna letošního roku. InsolCentrum vychází z vyčištěných dat z úředního registru exekuovaných osob v Centrální evidenci exekucí.

Podle InsolCentra tzv.mapa exekucí z let 2016 – 2017 totiž obsahuje data všech exekucí z centrální evidence včetně exekucí již oddlužených, mrtvých nebo lidí v procesu oddlužení. Jenže podle analýzy jen v letech 2008 – 2017 podalo 200 000 dlužníků návrh na oddlužení, 150 000 dlužníkům byl návrh schválen. Sto tisíc oddlužení je v běhu. Jen 35 000 dlužníků oddlužení úspěšně ukončilo.

Nikoli staří muži a ženy

Jaké údaje InsolCentrum získalo o exekučních dlužnících? „Ze zpracování 200 000 aktuálních exekučních dlužníků vyplynulo, že typickými exekučními dlužníky jsou muži v produktivním věku,“ uvádí v komentáři k prezentaci určené Insolvenčnímu kongresu InsolCentrum

Podle přiložené tabulky jsou exekuční dlužníci ze 63% muži a z 37% ženy. Konkrétně jde převážně o muže ve věku 31-40 let (17,21%), 41-50 let (18,65%) a 51-60 let (12,35%). V týchž věkových kategoriích je nejvíce dlužnic – žen, avšak jde o míru kolem devíti respektive šesti procent. Starých mužů nad 65 let je exekučních dlužníků 3,44% a starých žen nad 65 let jen 2,85% dlužnic.

Skoro všichni podnikatelé v konkursu jsou produktivní lidé

Ještě drastičtější rozdíl tvoří podnikající osoby v konkurzu. I v této kategorii tvoří drtivou většinu podnikatelů v konkurzu muži (71%) oproti ženám (29%). Rovněž typickou věkovou strukturu zdaleka netvoří důchodci nebo staří lidé nad 65 let. Fyzické podnikající osoby v konkurzu se v ČR skládají z lidí (mužů i žen) ve věku od 29 do 64 let. Takových lidí bylo v prvním čtvrtletí roku 2018 v konkurzu je plných 92,12%, tedy drtivá většina.

Logicky této struktuře bude odpovídat i struktura všech oddlužených. I mezi oddluženými osobami převládá věková kategorie od 29 – 64 let (82,83%). Mezi oddluženými osobami se však začíná vyrovnávat kategorie mužů a žen: ženy jsou oddlužené ze 46% a muži z 54%.  Rovněž co se týče počtu oddlužených seniorů nad 65 let, jejich počet je na rozdíl od počtu exekuovaných lidí a fyzických osob v konkursu vyšší: Oddlužených je 12,77% z kategorie nad 65 let.

Irena Válová