Kárné řízení na druhý pokus: Soudce Bajer se měl nevhodně chovat na veřejnosti

Soudce Okresního soudu v Děčíně Radomil Bajer míří před kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS). Podle informací České justice ho předsedkyně soudu Zdeňka Hošková viní z toho, že nepřípustně manipuloval vyhotoveným rozhodnutím, má průtahy a také se měl nevhodně chovat na veřejnosti. „Navrhováno je odvolání z funkce soudce,“ uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Obsah kárné žaloby nechtěl Okresního soudu v Děčíně blíže komentovat. „Bližší informace Vám sdělit nemohu, neboť o kárné žalobě nebylo dosud Nejvyšším správním soudem rozhodnuto,“ uvedla pouze mluvčí Martina Syrůčková. Údajné Bajerovy prohřešky projedná ve středu senát Radovana Havelce. „Návrh na zahájení kárného řízení proti Mgr. Bajerovi, soudci Okresního soudu v Děčíně, byl podán z důvodu neetického chování na veřejnosti a zkreslování údajů v soudním rejstříku,“ dodala k celé věci pouze mluvčí ústeckého krajského soudu Marcela Trejbalová.

Není bez zajímavosti, že trestní soudce už dříve unikl kárné žalobě, kdy čelil podezření na zneužívání informačního systému ISAS pro soukromé účely. Česká justice tehdy informovala, že měl sledovat kauzy svých rodinných příslušníků, aniž by to souviselo s výkonem jeho rozhodovací činnosti.

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl se coby kárný žalobce věcí začal zabývat v listopadu 2016 na na základě podnětu Národní centrály proti organizovanému zločinu – expozitury v Ústí nad Labem. Policie o nezákonných vstupech do ISAS zjistila operativní cestou. Předseda krajského soudu u Bajera poté nechal udělat udělat kontrolu v počítači a předsedkyni OS Děčín Zdeňku Hoškovou pověřil důkladným prověřením celé situace. NSS ale poté stížnost odmítl kvůli tomu, že uplynula subjektivní lhůta pro její podání.

Eva Paseková