Úterý, 15. června, 2021

Novela zákona o EET se nedotkne advokátní mlčenlivosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Novela zákona o evidenci tržeb se nijak nedotkne povinnosti mlčenlivosti advokátů, neboť údaje obsažené na účtence ani údaje o evidované tržbě zasílané datovou zprávou správci daně neobsahují informace o poskytnutých právních službách. České justici to potvrdila tmluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková. „Je zřejmé, že údaje o tržbě samotné pochopitelně jsou chráněny povinností mlčenlivosti, neboť jde o informaci o výši odměny advokáta, nicméně v tomto směru zákon o advokacii stanoví ve vztahu ke správci daně výjimku z povinnosti mlčenlivosti,“ uvedla.

Jak dále mluvčí uvedla, zavedení evidence tržeb u advokátů v rámci poslední etapy realizace tohoto státního nástroje sledování příjmů podnikatelů se dotkne pouze té skupiny případů, kdy klienti hradí odměnu za poskytnuté právní služby v hotovosti. V celkovém objemu plateb za advokátní služby půjde spíše o marginální část. „Vzhledem k cíli, který zákon o evidenci tržeb sleduje, tj. získání přehledu o skutečných příjmech poplatníků daně z příjmů, jde o legislativní opatření, které Česká advokátní komora od začátku označovala ve vztahu k advokátům a advokátním společnostem za zbytečné, neboť příjem státního rozpočtu to v žádném případě nezvedne. Na druhou stranu, pokud je tento legislativní nástroj zaváděn, jsou advokáti a advokátní společnosti – stejně jako ostatní podnikatelé – povinni se tomu podřídit a tuto povinnost respektovat.“

ČAK zároveň nepředpokládá, že by se výše nákladů na provoz evidence tržeb jakkoli zásadně promítla do ceny právních služeb, byť k tomu může v jednotlivých případech smluvní odměny dojít. Celkové zvednutí odměny advokáta to však jistě nepřinese.

Elektronická evidence tržeb se rozšíří i na další obory, které pod ni dosud nespadaly, například na řemeslníky nebo lékaře. Někteří menší podnikatelé budou mít možnost evidovat tržby bez připojení k internetu. Současně s tím se některé služby nebo vodné a stočné přesunou do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Za podpory vládní ČSSD a přes nesouhlas ministerstva financí poslanci při závěrečném hlasování vyřadili z povinnosti evidovat tržby sociální služby. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

(sr)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY