NSZ usiluje o návrat pravomoci podávat dovolání v neprospěch obviněného pro tzv. extrémní nesoulad

Foto: archiv

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) se snaží o to, aby nejvyšší státní zástupce mohl opět podávat dovolání v neprospěch obviněných z důvodů extrémního nesouladu skutkových zjištění soudu s provedenými důkazy. Vyplývá to z připomínek NSZ k návrhu supiny poslanců na komplexní změnu trestních předpisů, o kterém Česká justice informovala.

Jak nedávno informoval deník Právo, velký senát Trestního kolegia rozhodl o tom, že nejvyšší státní zástupce již nadále nebude moci podávat dovolání v neprospěch obviněného. k závěru Kolegium došlo, když řešilo věc řidiče z Tachova, který na dálnici vybržďoval kamion. Soudy ho zprostily obžaloby a s ohledem na rozdílný pohled některých senátů NS byla věc po podání dovolání nejvyššího státního zástupce postoupena velkému senátu kolegia.
To v podstatě navázalo na předchozí rozhodnutí Ústavního soudu, podle něhož námitka extrémního nesouladu je námitkou, která se dotýká porušení základních práv obviněného a tato práva chrání obviněného jakožto slabší procesní stranu.

V rámci připomínkového řízení ke zmíněné novele procesní předpisů připojilo nicméně NSZ v květnu svůj „legislativní námět“ v podobě rozšíření § 265b o nový dovolací důvod, který zní: „Rozhodná skutková zjištění jsou ve zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů nebo jsou založena na procesně nepoužitelných důkazních prostředcích nebo pro ně nedůvodně nebyly provedeny navrhované podstatné důkazní prostředky“.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Petr Dimun