Čtvrtek, 7. července, 2022

Právo bránit život zbraní by mohlo být v Listině, podporuje ho 200 000 petentů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika by mohla mít zaručeno právo za zákonných podmínek bránit život svůj nebo jiného člověka i zbraní zakotvené v Listině základních práv a svobod. Listina je součástí Ústavy. K takovému cíli spějí majitelé legálních zbraní spolu s některými politiky.

Návrh byl představen v Senátu 5. června 2019 v rámci druhého kulatého stolu, který organizovala občanská platforma Liga Libe. Spolek zastřešuje dnes už dvě statisícové petice proti odzbrojení občanů respektive proti směrnici EU, která vlastnictví některých zbraní vylučuje – včetně například nefunkčních zbraní pozměněných, které jsou používány třeba jako rekvizity v divadlech.

Jde o záruku práva na krajní obranu

Jak vyplývá z vyjádření platformy Liga Libe, cílem druhého kulatého stolu „pro ústavní právo na zbraň“ byla „konečná finalizace návrhu nové úpravy, která by měla být do budoucna vložena přímo do Listiny základních práv a svobod.“„Tím by byly ústavní formou ochráněny nejen naše dosavadní vysoce funkční zákony (v současnosti akutně ohrožené vlivem implementace zákazové direktivy Evropské unie), ale také by se na vyšším stupni zákona podepřela možnost práva na osobní obranu našich občanů a na legální použití zbraně v krajních případech,“ uvádí doslova Liga Libe.

Podle slov spolku Liga Libe vysvětlil v Senátu legitimitu záměru ústavní právník a advokát Zdeněk Koudelka. Na dotaz České justice právník vyjádření spolku upřesnil s tím, že návrh v Senátu komentoval a referoval o něm.

Právo bránit život svůj i jiného za zákonných podmínek


Princip změny spočívá ve změně Listiny základních práv a svobod kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.takto: Čl. I Změna Listiny základních práv a svobod Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. se mění takto: V čl. 6 odst. 4 se na konci vkládá nová věta, která zní: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit


Jak dále platforma informuje, 12. června 2019 bude orgánům Senátu odevzdána už druhá petice občanů na podporu návrhu. Liga Libe znovu nasbírala 100 000 papírových podpisů na podporu uvedeného návrhu se všemi náležitostmi podle petičního zákona a do Senátu odveze metrák papíru s podpisy. Celkem Liga Libe sesbírala 200 000 podpisů a reprezentuje 304 000 legálních vlastníků zbraní. Letos v dubnu uzavřela smlouvu o spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou organizující 60 tisíc myslivců. „Dojde k vyjádření masivní podpory občanů právě k výše uvedenému a jde o petici v rozsahu, jakou zřejmě ani Senát PČR v celé své historii nepamatuje,“ uvádí k události Liga Libe.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY