Středa, 3. března, 2021

Soudce Bajer vzal při sporu o dceru spravedlnost „do svých rukou“

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozvody a následné spory o děti jsou věc nehezká, bolestná a zraňující. Okolí odpůrců je zatahováno do těchto hádek a justice z podstaty věci nemůže rozhodnout nikdy dobře. Je pak terčem kritiky nejčastěji zavržených otců, kteří berou spravedlnost do vlastních rukou, čímž si často přivodí jen další problémy. To je případ i soudce trestního úseku děčínského okresního soudu Radomila Bajera, který projednával ve středu kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele Radovanem Havelcem.

Před kárným senátem stanul soudce Bajer pro dva skutky: podle kárného žalobce se měl dopustit podvodu při vyhotovování čtyř rozhodnutí a měl se také nevhodně chovat na veřejnosti. Zatímco první skutek soudce doznal, jen polemizoval s tvrzenými dopady a motivy, v případě druhého skutku trval na své nevině.

Soudcem je Radomil Bajer sedm let, přičemž z pohledu délky výkonu mandátu na straně jedné a „kárné minulosti“ na straně druhé se jedná o soudce spíše problémového. Potrestán byl za průtahy v nemalém měřítku v roce 2017 půlroční srážkou z platu, od vedení soudu měl obdržet také dvě výtky spojené se stylem práce. Před soudem však zaznělo od kárného žalobce, pověřeného předsedy soudu Jiřího Gloce, že od potrestání patří soudce Bajer mezi nejpracovitější děčínské soudce a jeho senát má nejméně nedodělků.
Pozitivně soudce Bajera hodnotí i soudcovská rada děčínského soudu. Je na místě připomenout, že děčínský soud je stále bolavým místem severočeské justice a podle Gloce vedení soudu zohledňuje přetíženost zdejších soudců benevolentnějším přístupem při žádostech o prodlužování lhůt pro vyhotovování rozhodnutí.

Jinému kárnému řízení soudce Bajer již také jednou unikl, když kárný senát konstatoval, že nebyla splněna subjektivní lhůta žalobce. Tím byl tentokrát předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl, který mu dával před třemi lety za vinu, že neoprávněně lustroval v justičních databázích své příbuzné. To mělo souviset se spory v rodině, které vyústily nakonec i v aktuální kárné řízení, které se týkalo sporu soudce Bajera s manželkou ohledně péče o jejich dceru.

Jak již bylo popsáno, v případě žalobou tvrzených podvodů s rozsudky soudce Bajer vinu přiznal a omluvil se. Šlo o to, že rozsudky nechal do justiční databáze zanést jako vyhotovené, vložil do nich ovšem texty rozsudků z jiných případů a pak si spisy vzal zpátky do kanceláře s tím, že je dopracuje. Podle Bajera používá i jindy rozsudky z jiných, typově podobných případů jako mustr a pak je upravuje, v tomto případě však nestihl včas vložené koncepty dopracovat.

Rozvod a péče o děti

Ohledně údajného nevhodného chování je věc složitější. Soudce Bajer je také otec, který se rozvádí. S manželkou se dostal do sporu ohledně péče o jednu z dcer, která navštěvuje základní školu. Soud sice rozhodl, že ji má od matky dostávat v určitý čas, aby s ní mohl strávit určenou dobu, avšak podle Bajera se manželka této povinnosti opakovaně vyhýbala. A dceru buď do školy neposílala vůbec a řešila její výuku individuálně, anebo byla s vedením školy domluvena tak, aby si dceru otec nemohl vyzvednout.
Proto se rozhodl v den, kdy měl dceru mít ve své péči, přijít do školy a odvést si ji o přestávce, aby mu v tom nemohla matka zabránit. „Na vyzvednutí dcery jsem se připravoval tak, aby k žádnému konfliktu nemohlo dojít. Ono to zní jak z nějakého špionážního filmu, ale tak to je. Je to paradox, měl jsem předběžné opatření a snažil jsem se vyhnout jakémukoliv konfliktu a tomu, abych zavdal záminku jakéhokoliv narušení důvěry v justici“, popisoval Bajer důvody, proč vstoupil do školy během vyučování bez ohlášení a dceru si odvedl. „Učinil jsem soudu jedenáct, možná dvanáct návrhů na výkon rozhodnutí, dodnes bez jakékoliv reakce. Pane předsedo, já poznávám justici z té druhé strany“, povzdechl si v jednu chvíli Bajer.

Před kárným senátem svědčila i třídní učitelka, jejíž popis události sloužil řediteli školy k sepsání stížnosti na soudce vedení děčínského soudu, což vedlo k podání kárné žaloby. Její svědectví však otázkami členů senátu dostávalo postupně trhliny ohledně popisu údajného nevybíravého, až násilného jednání ze strany soudce Bajera. Ve stížnosti ředitele školy soudu se například tvrdilo, že po incidentu muselo být ukončeno vyučování, neboť žáci byli rozrušeni. Svědkyně k tomuto závěru ovšem dospěla sama, protože děti byli podle ní zaražené a potichu. Takto vystrašené děti ovšem nechala po nějakou dobu samotné ve třídě, protože šla nahlásit celou věc řediteli. Ani vyučování neskončilo, ale pokračovalo tím, že pustila dětem pohádku. Postupně si také nebyla jistá, zda Bajerova dcera plakala a že by ji otec násilím odtáhl, jen se měla učitelky držet a schovávat se za ní. Vůči ní samotné měl pak Bajer jen prohlásit, že tomu, co se děje, ona nerozumí. Z toho usoudila, že to bylo pro něj emotivní.

O překvapení se postaral svým svědectvím ředitel školy, který dopisem vedení soudu kárnou žalobu inicioval. Celá věc je pro něj nepříjemná, neboť se cítil pod permanentním tlakem. Bajerova manželka je totiž jeho nadřízenou, vykonává funkci vedoucí odboru školství na děčínském magistrátu.
Až na základě opakovaného upozornění předsedy senátu, aby se nevyhýbal své povinnosti svědka, pak uvedl, že byl k sepsání dopisu vedení soudu naveden právě manželkou soudce Bajera. Dokonce naznačil, že mu byly doporučeny i některé formulace dopisu, které on měl „výrazně zjemnit“. Podle jeho svědectví byl opakovaně pod nepříjemným tlakem paní Bajerové a její právní zástupkyně ohledně toho, jak má škola postupovat v případě, že si otec bude chtít dceru ze školy vyzvednout. Podle něj je od této události spolupráce s Bajerem korektní a zpětně nahlíží, že zavinění některých konfliktních situací není pouze na jeho straně.

„Paní Bajerová  nikdy na ředitele školy ani na jiné  zaměstnance školy, v souvislosti s docházkou svých nezletilých dětí či nevhodným jednáním otce, nevyvíjela žádný nátlak, a to ani osobně ani prostřednictvím jiných osob (tedy ani prostřednictvím své právní zástupkyně JUDr. Spoustové). Paní Bajerová   důsledně  odděluje svou roli mateřskou a pracovní, pokud vystupuje vůči škole jako matka, tak se pochopitelně na svou pracovní pozicí neodvolává,“ uvedla k celé věci paní Bajerová. Kárný senát bude v jednání pokračovat v druhé polovině července. Soudci Bajerovi hrozí nejvyšší trest, tedy zánik funkce soudce.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY