Pondělí, 23. května, 2022

Europoslanec Zdechovský: Požádám Evropskou komisi o prošetření, zda ČR zdaněním církevních restitucí neporušuje principy právního státu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za rozporné s pravidly právního státu považuje v květnu znovuzvolený europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) zdanění církevních náhrad. Podnět Evropské komisi, aby přezkoumala, zda tím Česká republika neporušuje principy právního státu, chce Zdechovský odeslat po prázdninách.

Dodatečným zdaněním náhrad vyplácených církvím namísto majetku, který nemohou restituovat, porušil podle Zdechovského český stát smlouvy, které s církvemi sám uzavřel. „Když se státu tyto smlouvy nepodařilo změnit po dobrém, rozhodl se zneužít své oprávnění vydávat zákony a náhrady církvím zdanil zákonem. Tak se ale právní stát nechová. Právní systém a důvěra v právo se tím v České republice nutně znevěrohodnily pro všechny investory, kteří mají s českým státem uzavřenou nějakou smlouvu. Ti teď neví, zda stát příštím zákonem neobejde právě jejich smlouvu,“ vysvětluje Zdechovský v rozhovoru pro Českou justici motiv svého podnětu.

Avizovaný podnět Evropské komisi je vaše vlastní iniciativa, anebo stojíte v čele skupiny osob, které ho budou podávat společně?
V současné chvíli je to má vlastní iniciativa. Nepracoval jsem na něm ale sám. Podnět, který Evropské komisi předám, pro mne zpracovali profesionální právníci napříč různými právnickými povoláními, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Jak je podnět obsáhlý?
Prozatím jsou to tři strany. Podle mne je to dostatečné. Ještě během léta k podnětu přidám tři podrobné právní rozbory. Závěry těchto rozborů už jsou v podnětu obsažené, protože vzešly z mých dřívějších konzultací s jejich autory. Ti jim teď jen dávají strukturu právních rozborů.

Kdy svůj podnět Evropské komisi předáte?
Po prázdninách.

V čem spočívá váš hlavní argument, že Česká republika porušila zdaněním náhrad vyplácených církvím za nevydatelný majetek principy právního státu?
Ten argument není nikterak nový. Stát a církve spolu v rámci komplexního uspořádání svých vztahů, včetně vyřešení restitučních nároků církví, uzavřely sérii smluv. V nich bylo výslovně dohodnuto, že náhrady vyplácené církvím za majetek v restitucích nevydatelný nejsou předmětem daně. To ale chtěly minulé vlády změnit. U církví nenašly pro změnu smluv pochopení ani ochotu. A tak vláda premiéra Andreje Babiše za podpory KSČM a SPD církvím náhrady za nevydatelný majetek zdanila zákonem. Tím ale stát jednostranně změnil pravidla hry v jejím průběhu.

Co od svého podnětu očekáváte?
Očekávám, že Evropská komise začne na základě mého podnětu toto bezpráví prošetřovat. Podobně jako se dříve zabývala třeba polskou justiční reformou. Právníci, kteří pro mne podnět i právní rozbory vypracovali, pevně věří, že se Evropská komise mým podnětem zabývat bude.

Současná Komise však letos skončí a v reakci na květnové evropské volby vznikne nová. Budete svůj podnět muset podávat znovu té nové?
Evropská komise působí kontinuálně. Svůj podnět proto nebudu muset podávat opakovaně.

Neobáváte se, že po podání podnětu budete považován za někoho, kdo naše domácí problémy přelévá do zahraničí?
Jsem na to připraven. Svůj podnět bych ale Komisi podal, i kdyby náš stát zákonem změnil podmínky dojednané ve smlouvách se svazem zahrádkářů, rybářů nebo myslivců.

 Tomáš Nahodil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY