Pondělí, 23. května, 2022

Pitva i tréninková soudní místnost: O letní školu medicínského práva je velký zájem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na olomoucké právnické fakultě se v těchto dnech ke své polovině blíží další ročník projektu Summer law school on medical law. Jako všechny předchozí ročníky je i ten letošní pátý zaměřený na zdravotnické právo. Bezmála třicet studentů práv z Anglie, Irska, Íránu, Itálie, Nigérie, Peru, Portorika, Ruska a Slovenska se v Olomouci dva týdny seznamuje s různými průniky práva a medicíny a při tom řeší cvičné právní případy. Součástí letní školy je i praxe. Studenti už za sebou mají ukázku práce integrovaného záchranného systému. Příští týden v ústavu soudního lékařství zhlédnou průběh pitvy. Ve volných chvílích poznávají Olomouc a její okolí. V plánu mají i výlet do Prahy.

„Projekt Summer law school on medical law navazuje na první ročník letní školy, uspořádaný v roce 2015 olomouckou pobočkou Evropského sdružení studentů práv (ELSA). Od té doby každým dalším rokem pořádá letní školu přímo naše právnická fakulta. Olomoucká letní škola práva je unikátní v tom, že se všechny její ročníky týkají zdravotnického práva. V minulosti byly zaměřeny třeba na farmaceutické právo nebo na forenzní medicínu a kriminalistiku,“ řekl České justici Daniel Pospíšil z organizačního týmu letní školy. Právě on před pěti lety vedl olomouckou pobočku ELSA.

O letní školu práva v Olomouci je setrvalý zájem. Na každý její ročník přijíždí průměrně mezi pětadvaceti až třiceti studenty. „Letní škola není omezena jen na zájemce ve věku vysokoškolských studentů. Přijet může kdokoli, kdo má zájem o průnik práva a medicíny. Letos tu například máme architektku z Portorika, která práva jako svůj druhý obor začala studovat teprve nedávno ve svých osmatřiceti letech,“ upřesnil Daniel Pospíšil.

Podle Martina Faixe, proděkana olomoucké právnické fakulty pro zahraniční záležitosti, je letní škola efektivní a levnou formou propagace olomouckých práv a přínosná je hned z několika důvodů. „Předně k nám láká studenty zahraničních právnických fakult, kteří se tu zábavnou formou, při níž se i něco dozví a naučí, seznámí s tím, jak vlastně naše právnická fakulta vypadá a nakolik jim tu sedne studijní prostředí. Přesvědčí se také, že se o ně dovedeme postarat. Ve volných chvílích si prohlédnou Olomouc a její okolí a seznámí s dalšími zahraničími studenty. Někteří studenti se k nám pak vracejí buď na delší výměnné pobyty, anebo sem dokonce přijedou vystudovat rovnou celý anglický placený program, který naše fakulta nabízí,“ uvedl Martin Faix. Třeba na loňský ročník letní školy podle jeho slov přijela ruská studentka, která letos na olomoucké právnické fakultě nastoupila právě do tohoto programu.

Podle Faixe je pro zahraniční studenty účast na letní škole výhodná. „Konkrétně Britům a Italům přidají jejich domácí fakulty za účast na naší letní škole studijní kredity. Britům jejich fakulty dokonce zaplatí kompletně všechny výdaje spojené s letní školou, protože, i když jsou prázdniny, jde o studijní aktivitu,“ uvedl Faix.

Faixova slova potvrzuje Marika Esposito, studentka jedné z šesti římských právnických fakult, která pochází z Neapole a po prázdninách nastoupí do posledního pátého ročníku: „Moje fakulta mi na základě certifikátu z této letní školy připíše šest studijních kreditů. Ke složení důležité zkoušky obvykle potřebuji čtrnáct kreditů. Ale jsem ráda i za těchto šest.“.

Podle Danny Valery Rojas Regalado, která práva vystudovala před pěti lety a od té doby pracuje na peruánském ministerstvu zdravotnictví, jsou podobné letní školy v Americe velmi populární. Odjet na ni ale až do Evropy je pro ní úplně novou zkušeností. „Jsem moc ráda, že jsem tady a že tu potkávám přátele z celé Evropy,“ svěřila se České justici se svými dojmy z prvního týdne letošního ročníku Summer law school on medical law.

Mezi studenty je o program zájem Foto: Tomáš Nahodil

„U nás v Portoriku připadá na bezmála pět milionů obyvatel dvacet tisíc advokátů,“ řekla Joann Steinhardt, původním vzděláním architektka, která ve svých osmatřiceti letech začala na tamější Pontificia University Catholica studovat práva jako svůj druhý obor. „Mediace v medicíně není v Portoriku ani přes obrovský počet advokátů příliš rozvinutá. Od letní školy očekávám, že se tu o tomto tématu dozvím víc, a to co se dozvím, všechny ty souvislosti, s sebou přivezu zpět do Portorika a pomohu u nás doma mediaci v medicíně vybudovat,“ odpověděla Joann Steinhardt na otázku, proč se rozhodla navštívit právě olomouckou letní školu zaměřenou na průnik práva a medicíny.

Program letošní letní školy je nabitý. Kromě řešení případových studií, o nichž pak spolu diskutují anebo které posléze v rolích soudců a advokátů řeší v tréninkové soudní místnosti, navštěvují zahraniční studenti po celé dva týdny přednášky zaměřené na interakci práva a medicíny. V programu mají pevně zařazené i studijní volno – reading time.

Prozatím nejvíc kladných ohlasů vzbudila přednáška a praktická ukázka připravená zástupci zdejší krajské složky integrovaného záchranného systému. „Pro vás jako budoucí právníky je přínosné seznámit se prací záchranářů při hromadných neštěstích. Vědět, jak naše práce probíhá, proč, jak a kým je koordinovaná. S právníky spolupracujeme obvykle už přímo na místě,“ uvedla svou prezentaci Radka Filipčíková z Centra vědy a výzkumu Fakulty zdravotnických věd. Studenty seznámila s postupy užívanými záchranáři pro roztřídění obětí hromadných neštěstí do skupin podle závažnosti ohrožení jejich zdraví a životů i pro další práci s nimi. Venku před právnickou fakultou, jejížjedna budova v současné době prochází rekonstrukcí, se pak studenti mohli obléknout do ochranných protichemických oděvů, nasadit si masky a vyzkoušet si, jaký je to pocit mít je na sobě, pohybovat se v nich a projít přes mobilní dekontaminační místnost.

Studenti se vzdělávají v oboru medicínského práva Foto: Tomáš Nahodil

Na olomoucké univerzitě o letošních prázdninách proběhne hned několik letních škol. V červenci to kromě Summer law school on medical law bude ještě Letní škola novodobé asijské literatury a kultury pořádaná filozofickou fakultou. V druhé polovině srpna se uskuteční desetidenní Mezinárodní letní škola právní ochrany uprchlíků a v půlce září před zahájením akademického roku desátý ročník týdenní Česko-francouzské letní školy práva. Zdaleka nejdelší letní školou však letos v Olomouci od poloviny července do poloviny srpna je tradiční Letní škola slovanských studií.

A ani právě probíhající Summer law school on medical law není jedinou letní školou pořádanou olomouckou právnickou fakultou. „Krátce před touto letní školou skončila jiná, uspořádaná naší fakultou pro zájemce o evropskou integraci,“ doplnil proděkan olomouckých práv Martin Faix.

Tomáš Nahodil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY