Sbírka zákonů a mezinárodních smluv znamená podle ČAK větší stabilitu právních předpisů

Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv má přinést větší transparentnost legislativního procesu a do budoucna větší stabilitu, srozumitelnost a přehlednost právního řádu. Podle České advokátní komory zákon znamená i větší stabilitu právních předpisů a jejich aplikace všemi profesemi, včetně advokátní.

„Česká advokátní komora se k původnímu návrhu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv v připomínkovém řízení v roce 2015 nevyjadřovala, neboť v principu se jedná o úpravu, kterou lze považovat za vhodnou a vítanou, neboť přinese větší transparentnost legislativního procesu a do budoucna větší stabilitu, srozumitelnost a přehlednost právního řádu,“ konstatuje ve vyjádření pro Českou justici Johan Justoň, vedoucí odboru vnější a vnitřní legislativy České advokátní komory. Veškeré nedostatky, které bylo možno zákonu vytknout, byly podle něj pouze technického a systematického charakteru a byly vyřešeny v připomínkovém řízení. „Pokud jde o navržený systém elektronické tvorby právních předpisů, lze toto považovat za další krok k elektronizaci státní správy, který zpřehlední legislativní proces,“ dodal Justoň.

V současné době projednává Parlament posunutí účinnosti zákona o 2 roky, což je podle zástupce ČAK krok, který si vyžádala příprava obou informačních systémů, které zákon zavádí (elektronický systém Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronický systém tvorby právních předpisů); tato změna je evidentně nezbytná, aby bylo zajištěno řádné fungování celého nového způsobu tvorby právních předpisů a jejich publikace ve Sbírce.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek