Středa, 19. ledna, 2022

Vláda projedná možnost sjednocení statistik kriminality

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Možnost sjednocení statistik kriminality projedná na pondělním zasedání kabinet premiéra Andreje Babiše. Návrh, se kterým přišlo ministerstvo vnitra, předkládá několik možných řešení. Preferuje však to, podle kterého by měl vzniknout nový informační systém. O konečné variantně rozhodne vláda poté, co budou zpracovány další analýzy jednotlivých variant.

V současnosti jsou systémy statistik kriminality podle materiálu ministerstva vnitra roztříštěné. Statistiky vnitra a ministerstva spravedlnosti v tuto chvíli totiž nejsou nijak propojené, data se do každého systému navíc vkládají samostatně. Základním zdrojem informací jsou nyní policejní statistiky. Policie přistoupila počátkem roku 2016 k celkové rekonstrukci Evidenčně-statistického systému kriminality. Byl proveden přesun na jiné HW vybavení a přeprogramován veškerý software od vkládacího prostředí až po statistické výstupy. Byly přehodnoceny i některé zastaralé algoritmy, které statistické výstupy počítaly.

Další samostatné statistiky si pak vede Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ministerstvo spravedlnosti zase eviduje trestnou činnost tak, jak ji zachytily státní zastupitelství a soudy. V gesci ministerstva spravedlnosti jsou také data Vězeňské služby a Probační mediační služby (PMS) a informace v Rejstříku trestů.

Přestupky jsou v současnosti evidovány samostatně v jednotlivých systémech obecních policií a také v informačním systému Evidence trestního řízení (ETŘ). Existuje sice celostátní registr přestupků, který ale podle materiálu eviduje pouze vybrané přestupky.

Návrh předkládá několik variant řešení. Předkladatelé preferují vznik nového informačního systému napojeného na základní registry, kde by se informace o trestním řízení evidovaly. Podle materiálu jde sice o náročnou možnost, jak propojení statistik dosáhnout, vzhledem k nutnosti anonymizované identifikace osob je však tato možnost nejlepší možná.

Prvním, kdo by do tohoto systému zadal data, by byla policie. V průběhu trestního řízení by pak své údaje doplnilo státní zastupitelství, soudy, PMS a nakonec i Vězeňská služba a Rejstřík trestů. Každý jedinec by měl přidělen svůj anonymní identifikátor, pokud by k prokázání viny nedošlo, byl by ze systému vymazán.

V systému budou podle návrhu informace o jedincích, ty ale nebudou standardně dostupné a jejich vydávání bude velmi přísné. „Standardní výstupy budou agregované a systém nebude sloužit k lustracím,“ upozorňuje materiál. Gestorem tohoto systému by mělo být ministerstvo vnitra, další instituce ale budou moci informace využívat pro své účely. V první fázi by do systému byly zapojeny resorty vnitra a spravedlnosti, další instituce by byly napojeny později. V současné době se lze o vývoji trestné činnosti podle regionů informovat na serveru Mapa kriminality.

Printscreen Mapy kriminality. Trestnou činnost a její charakter lze dohledat i v malých municipalitách. Repro: mapakriminality.cz

Mezi výhody doporučené varianty komplexního systému kriminality patří podle navrhovatelů to, že nebude docházet k opakovanému zadávání stejných dat, dojde také ke standardizaci výstupů, což povede k zpřehlednění informací. Varianta je na druhou stranu finančně i časově náročná.

Další z možných variant je, že by byly zachovány stávající systémy, byly by ale vytvořeny unikátní identifikátory, které by si jednotlivé systémy předávaly. Při tomto řešení by ale data z jednotlivých systému byla dále neporovnatelná. O terminologii a metodologii systémů by musela být vedena další jednání. Současné systémy by se navíc musely rozsáhle upravovat.

Návrh obsahuje i variantu, kdy by se vzal jeden ze současných informačních systémů, který by nahradil všechny ostatní. Problémem ale je, že některé systémy nejsou ve vlastnictví resortů, vybraná evidence by navíc musela být komplexně přepracovány, aby vyhovovala všem uživatelům. Materiál zmiňuje i nulovou variantu, která předpokládá zachování současného stavu.

O tom, jaká varianta bude nakonec zvolena, rozhodne vláda na základě další, hlubší analýzy. Návrh nového systému, legislativní a i finanční analýza by měl být podle materiálu zpracovány do konce příštího roku.

Na odkazu lze dohledat vývoj statistik kriminality z pera policie po měsících v letošním roce. Na tomto odkazu pak lze analyzovat vývoj kriminality dle policie po jednotlivých letech.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY