Vláda projedná zjednodušení procesu likvidace právnických osob

Ministerstvo spravedlnosti chce administrativně i finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. Podle návrhu, který předložilo, by spolky, nadace nebo ústavy už nemusely platit za zveřejnění informace o své likvidaci v Obchodním věstníku. Postačilo by oznámení ve veřejném rejstříku na internetu, které je už nyní tak jako tak povinné. Navrhovaná změna by měla být účinná od 1. srpna, v pondělí ji projedná vláda.

Občanský zákoník stanoví, že likvidátor právnické osoby musí zveřejnit oznámení o její likvidaci dvakrát, a to v Obchodním věstníku. Povinnost dvojího zveřejnění je dána historicky – věstník byl původně tištěný a věřitel likvidované firmy tak měl při opakovaném uveřejnění větší možnost, že si informaci skutečně přečte a přihlásí své pohledávky.

„Za existence elektronické on-line podoby veřejného rejstříku, který je na rozdíl od Obchodního věstníku zcela volně a zdarma přístupný, postrádá dvojí uveřejnění smysl,“ konstatovalo ministerstvo v důvodové zprávě. Povinné uveřejnění zápisu o vstupu do likvidace ve veřejném rejstříku má podle úřadu stejný efekt jako zveřejnění ve věstníku.

Oznámení o likvidaci by ve věstníku nově nemusely zveřejňovat právnické osoby zapsané do jiného než obchodního rejstříku – tedy spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti. Dvojí zveřejnění písemností by mohly nahradit jediným uveřejněním vybraných údajů ve veřejném rejstříku. Podle ministerstva to z hlediska ochrany věřitelů postačí, protože většina neziskových právnických osob – zejména spolků – nemá za celou dobu svého fungování žádný majetek ani dluhy.

„Platba za zveřejnění v Obchodním věstníku je významným a často jediným nákladem likvidace spolku. V případě spolků, které nemají žádný majetek, představuje platba Obchodnímu věstníku častou překážku v dobrovolném zrušení a likvidaci spolku,“ upozornil úřad.

V případě obchodních korporací je situace jiná. Ministerstvo jim navrhuje ponechat povinnost alespoň jednou zveřejnit vstup do likvidace a výzvu věřitelům v Obchodním věstníku. První oznámení by ale rovněž mohly učinit prostřednictvím zápisu na internetovém portálu veřejného rejstříku. „Úprava reflektuje povahu obchodních korporací sloužících obecně k podnikání, s čímž je spojena i vyšší pravděpodobnost existence věřitelů,“ vysvětlil úřad.

Ministerstvo zároveň zdůraznilo, že ochranu věřitelů má primárně zajišťovat likvidátor, a to tím, že aktivně vyhledává věřitele a že jemu známé věřitele adresně vyrozumívá o vstupu dané právnické osoby do likvidace.

(čtk)