Exekutorská komora: Nález ÚS o přiměřenosti dražby se netýká postupu exekutora

Počet exekucí klesá Foto: Facebook

Nález Ústavního soudu o přiměřenosti exekuce prodejem nemovitosti neřešil postup exekutora ani jeho případné pochybení. Exekutorská komora tak reaguje na interpretaci některých médií, z nichž to podle ní nepřímo plyne. Podle Komory je dnes exekuční řízení natolik složité, že je třeba přijmout nový Exekuční řád.

Ve zmíněném nálezu Ústavního soud (ÚS) dal stěžovateli novou šanci zvrátit exekuční prodej bytu kvůli vymožení pohledávky s mnohem nižší hodnotou. Nařídil liberecké pobočce Krajského soudu v Ústí nad Labem, aby se znovu zabývala mužovým odvoláním proti prodeji bytu v dražbě. Původně liberecký soud tvrdil, že v odvolání už nelze namítat nepřiměřenost exekuce.

Více čtěte zde: Šimáčková: Účastníci exekučních řízení jsou často nesprávně poučováni o tom, jak postupovat

Podle ÚS to ale možné je, a dospěl k závěru, že námitku nepřiměřenosti exekuce lze uplatnit i v odvolání proti usnesení o příklepu po řádně provedené dražbě. Řešil přitom výhradně postup a jednání soudů, se závěrem, že soudy nižších instancí se podle názoru Ústavního soudu měly zabývat řízením o odvolání proti příklepu stěžovatelem vznesenou námitku nepřiměřenosti. To příslušný krajský soud ani Nejvyšší soud neučinily s odůvodněním, že měl dlužník podat návrh na zastavení exekuce, případně na její odklad.

Ústavní soud se pozastavil i nad skutečností, že Nejvyšší soud navíc v řadě jiných svých rozhodnutí dospěl k odlišnému závěru. „Ústavní soud ČR se nezabýval postupem soudního exekutora. Neřešil, zda v konkrétním případě byl prodej nemovitosti přiměřený či nikoli. To bude nově posuzovat odvolací soud a bude i na soudním exekutorovi, aby soudu doložil, že jeho postup byl správný,“ vysvětluje Exekutorská komora.
Obdobně se vyjádřila po rozhodnutí i zpravodajka, soudkyně Kateřina Šimáčková, podle níž ÚS neřešil podstatu sporu, zda námitka je důvodná, či nikoliv, ale vlastně otevřel stěžovateli znovu prostor zabývat se námitkou před obecnými soudy.

„V neposlední řadě Ústavní soud ČR v obecné rovině kritizuje složitost právní úpravy exekučního řízení. To je problém, na který Exekutorská komora ČR dlouhodobě upozorňuje. Řešením by bylo vytvoření zcela nového exekučního řádu, který by přinesl zjednodušení a modernizaci procesu exekucí,“ konstatuje se v prohlášení s poukazem na Šimáčkové vyjádření, že účastníci exekučních řízení jsou často nesprávně poučováni o tom, jak mají postupovat. „Když se v tom nevyznají obecné soudy, jak se v tom mohou vyznat lidé, kteří jsou v exekuci?“ zkritizovala soudkyně dnešní složitost exekučního řízení.

Dušan Šrámek