Sobota, 31. července, 2021

Babišův obhájce: Banka nikdy nepovažovala Farmu Čapí hnízdo za součást Agrofertu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše je pravomocné. Proti rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze nadále nestíhat předsedu vlády a ostatní obviněné v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo nepodal žádný zúčastněný stížnost. Jak usnesení, které tento týden žalobci zveřejnili, hodnotí advokát Babiše Michael Bartončík?

V jakých bodech usnesení vám dal státní zástupce Jaroslav Šaroch za pravdu?
Podstatou tvrzení obhajoby bylo to, že v procesu podání žádosti o poskytnutí dotace společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. žadatel nepředložil žádné nepravdivé, či hrubě zkreslené údaje a ani podstatné údaje nezamlčel. Jednalo se o několik okruhů informací z nichž poslední byl údaj o splnění parametrů malého podniku. Na základě provedeného dokazování v přípravném řízení bylo naplnění parametrů malého podniku společností Farma Čapí hnízdo, a.s. v rozhodné době potvrzeno. Z toho důvodu nebyla naplněna objektivní stránka dotčených skutkových podstat a trestní stíhání bylo proto zastaveno.

Za velice sporné je veřejností považováno rozhodnutí státního zástupce, že Farma Čapí hnízdo splňovala kritéria malého a středního podniku. 
Dozorový státní zástupce za dobu rozhodnou pro zkoumání nástupu trestní odpovědnosti uvažuje období do podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Mezi těmito úkony byla časový odstup cca 8 měsíců. Pan státní zástupce došel k závěru, že v tomto rozhodném období společnost Farma Čapí hnízdo veškeré parametry malého a středního podniku naplňovala. Ve zbytku si dovolím odkázat na argumentaci obsaženou ve zveřejněné části usnesení o zastavení trestního stíhání.

Ohledně absence subjektivní stránky trestné činnosti u pana Babiše máme chápat rozhodnutí pana státního zástupce jak?
Jak pan dozorový státní zástupce uvedl ve svém usnesení, jednání žádného z obviněných nesměřovalo k uvedení poskytovatele dotace v omyl a tudíž na straně všech obviněných absentoval také úmysl, tedy subjektivní stránka. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání se primárně zaměřuje na problematiku trestní odpovědnosti tzv. hlavních pachatelů. U nich však nedošlo k naplnění všech znaků příslušných skutkových podstat (objektivní a subjektivní stránky) a tudíž u nich nedošlo k nástupu trestní odpovědnosti. Z důvodu existence principu akcesority pak při zániku trestní odpovědnosti hlavních pachatelů automaticky dochází k zániku trestní odpovědnosti tzv. účastníků, tj. v daném případě domnělého organizátora a pomocníků.

Policie používala jako jeden z důkazů fakt, že banka HSBC v interních dokumentech označovala Farmu Čapí hnízdo za součást holdingu Agrofert. Jak hodnotíte rozhodnutí státního zástupce v této věci?
Aniž bych jakkoliv konkrétně hodnotil provedené dokazování, mohu v obecné poloze uvést toto. Banka HSBC nikdy nepovažovala společnost Farma Čapí hnízdo, a.s. za součást holdingu Agrofert. Jelikož však Agrofert, a.s. poskytl na komerční bázi ručení za úvěry, musela banka nutně v úvěrovém procesu hodnotit společně bonitu žadatele o úvěr a ručitele. Pro osobu neznalou vnitrobankovních postupů je interní dokumentace banky těžce pochopitelná. K objasnění skutečného významu dat a pojmů obsažených v dokumentaci banky bylo třeba detailně vyslechnout osoby z okruhu banky HSBC. Tyto rozhodné svědecké výpovědi vedly k rozptýlení veškerých pochybností ohledně vztahů mezi společností Farmou Čapí hnízdo a skupinou Agrofert a tudíž k pochopení skutečného významu bankovní interní dokumentace.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY