Dívka, kterou pokousal pes puštěný na volno, neuspěla se stížností k ÚS

Neštěstí se stalo v lednu 2017

Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl stížnost dívky, kterou v Trutnově pokousala v obličeji tibetská doga bez dozoru. Podle Okresního soudu v Trutnově nešlo o trestný čin majitelů psa, nanejvýš o přestupek. S postoupením do přestupkového řízení rodina dívky nesouhlasila, poukazovala na údajně neefektivní a netransparentní trestní stíhání.

ÚS dnešní rozhodnutí zdůvodnil odkazy na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která limituje takzvané právo na účinné vyšetřování. Primární povinnost dbát na vyšetření trestných činů má státní zastupitelství. Právo na účinné vyšetřování náleží také obětem v situacích, kdy existují pochybnosti o řádném vedení trestního řízení, například když je pachatelem člověk vykonávající veřejnou moc.

„ÚS nezjistil v tomto případě, že by orgány činné v trestním řízení postupovaly tak, že by to vyvolávalo pochybnosti a poskytovalo poškozenému možnost uplatnit tuto námitku,“ uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. Obětem nahodilé újmy na zdraví způsobené nedbalostně jiným jednotlivcem nevzniká právo na účinné vyšetřování, stojí v nálezu. Soud připomněl, že holčička nebyla v bezprostředním ohrožení života, zranění se zhojila, šlo o nedbalostní delikt a souběh nešťastných náhod.

Neštěstí se stalo v lednu 2017. Majitelé psa uklízeli sníh a nechali otevřenou bránu zahrady, odkud doga utekla na volné prostranství. Opodál napadla tehdy sedmiletou holčičku. Pokousala ji kolem očí a nosu a na temeni. Zranění si vyžádalo třítýdenní léčení včetně devítidenní hospitalizace, ošetření v celkové anestezii a rizika trvalých následků.

Majitelé čelili podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Trutnovský soud ale dospěl k závěru, že způsobené zranění nedosahuje intenzity zohyzdění, jak je definuje trestní zákoník. Trutnovský soud zvažoval změnu právní kvalifikace na lehké ublížení na zdraví, nicméně nakonec konstatoval, že o žádný trestný čin nešlo.

Rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Hradci Králové. Vycházel také z výpovědí nezletilých svědků, podle kterých dívenka psa hladila, přestože na ni vrčel. Nebyla navíc pod dozorem žádného dospělého. Majitelé nakonec patrně nebudou potrestáni ani v přestupkovém řízení. Lhůta na projednání přestupku už minula.

„Rodina je přesvědčena, že to řízení mělo být rozhodováno a projednáno před soudní instancí,“ řekl novinářům advokát Tomáš Kaplan. Rodina podle něj zváží podání civilní žaloby. Bez prokázání viny v trestním či přestupkovém řízení je to však komplikované.

(čtk)