Hamáček chce, aby vnitro mohlo odvolávat obecní tajemníky a ředitele krajských úřadů

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) Foto: archiv

Ministerstvo vnitra usiluje o novou pravomoc, kterou by výrazně posílilo svůj vliv nad samosprávou. V novele zákona o obcích totiž navrhuje, aby mohlo odvolávat tajemníky obecních a ředitele krajských úřadů, včetně ředitele pražského magistrátu. Dosud tato pravomoc náležela pouze samosprávám.

„Nezbytnost popsaných změn tkví především v potřebě státu zvýšit vliv na výkon přenesené působnosti obcemi a kraji. Stávající možnosti koordinačního řízení výkonu státní správy nejsou dostatečné, neboť se v podstatě koncentrují jen na instanční dohled v rámci správního či daňového řízení a na kontrolu výkonu přenesené působnosti podle zákonů o územních samosprávných celcích“, popisuje důvody resort v důvodové zprávě.

Za tímto účelem se všem těmto vedoucím úřadů v příslušných zákonech nově ukládá, že jsou za řádný výkon přenesené působnosti odpovědní ministerstvu vnitra a taktéž jsou povinni účastnit se ministerských porad. „Nově se výslovně stanoví povinnost tajemníka obecního úřadu zúčastňovat se porad organizovaných Ministerstvem vnitra. Tyto porady jsou v současnosti Ministerstvem vnitra pořádány v pravidelných půlročních intervalech pro tajemníky obcí s rozšířenou působností (2x ročně). Novela nezakládá povinnost ministerstva pravidelně pořádat porady tajemníků. Pokud však ministerstvo takovou poradu uspořádá, vzniká tajemníkovi povinnost, aby se takové porady zúčastnil, ledaže bude existovat legitimní důvod omlouvající jeho neúčast (např. pracovní neschopnost apod.),“ popisuje vnitro svůj záměr.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(pd)