Novým soudcem Nejvyššího soudu by se mohl stát David Vláčil

Nejvyšší soud Foto: archiv

Novým soudcem Nejvyššího soudu by se mohl stát David Vláčil. Zkušenosti nabíral v Praze, od loňska působí v Brně u nejvyšší instance jako dočasně přidělený soudce. Na říjnovém zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia se představí jako řádný kandidát. V tiskové zprávě to dnes uvedl ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleš Pavel.

Přeložení k Nejvyššímu soudu vyžaduje vedle souhlasu předsedy splnění dalších dvou podmínek. První je, aby překládaný soudce vykonával právnickou činnost minimálně deset let. Druhou podmínkou je vysoká odborná znalost a zkušenost dávající záruky řádného výkonu funkce soudce Nejvyššího soudu.

Vláčil se narodil v roce 1974. Po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy dva roky působil v advokacii, poté byl justičním čekatelem a v roce 2002 se stal soudcem Obvodního soudu pro Prahu 3. V roce 2014 se dostal nejprve dočasně a poté trvale k Městskému soudu v Praze, kde působil na odvolacím úseku a v evidenčním senátu.

U Nejvyššího soudu jako dočasně přidělený soudce působí v oddělení, které se zabývá zejména spory podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

(čtk)