NSS by mohla posílit advokátka Sylva Šiškeová

Budova Nejvyššího správního soudu Foto: archiv

Nejvyšší správní soud (NSS) by mohla posílit advokátka Mgr. Sylva Šiškeová. Soud to oznámil na svých webových stránkách. Plénu se představí na začátku října.

Předseda NSS Michal Mazanec uvedl, že advokátku zná přes patnáct let. „Jako předseda Nejvyššího správního soudu se domnívám, že je kandidátka pro svůj návrat k původní specializaci v administrativní justici po právní stránce nyní velmi dobře vybavena nejen dlouholetou prací u Nejvyššího správního soudu, ale nadto také náročnou a úspěšnou generální praxí advokátky. V konkurenčním prostředí přivykla tomu, že musí odevzdávat stabilně vysoké penzum práce, a to ve vysoké kvalitě; má také dobré předpoklady dalšího odborného rozvoje. Také osobnostně se blíží prototypu dobrého soudce; její sebevědomí i pokora jsou velmi dobře vyrovnané, životní hodnoty a postoje jsou pozitivní a ustálené. Povahově působí vlídně a empaticky, ve věcech zásadních však neustupuje a principy soudcovské etiky jsou jí zcela vlastní,“ napsal v rámci charakteristiky kandidátky Mazanec.

Šiškeová absolvovala magisterská studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na počátku roku 2003 nastoupila k Nejvyššímu správnímu soudu jako asistentka JUDr. Marie Součkové. Zde se záhy seznámila s pestrou agendou nově vzniklého soudu, v té době zahrnující vedle kasační agendy rovněž žaloby nerozhodnuté vrchními soudy, o nichž Nejvyšší správní soud po svém vzniku rozhodoval v prvním a jediném stupni. Po zřízení kolegií vypomáhala rovněž s agendou, která byla JUDr. Součkové svěřena jako předsedkyni sociálně-správního kolegia. Následně byla asistentkou soudce JUDr. Jiřího Pally a v této funkci setrvala až do roku 2014.

Poté po více než deseti letech strávených u Nejvyššího správního soudu, přijala nabídku působit v advokacii. Jako samostatná advokátka spolupracovala po celou dobu s advokátní kanceláří brněnského advokáta Mgr. Mariana Jeřábka. Při své činnosti v advokacii se seznámila prakticky se všemi součástmi také této profese. Věnuje se zejména zastupování klientů při soudních či správních řízeních (včetně přípravy žalob či jiných podání nebo účasti při soudních či správních jednáních), sepisům právních rozborů či smluvní dokumentace a osobním jednáním s klienty či protistranou. „Dlouholetá práce na Nejvyšším správním soudě i její zkušenosti z advokacie jsou dobrým předpokladem pro to, aby se mohla stát soudkyní Nejvyššího správního soudu,“ uvedl soud v prohlášení na webu.

Šiškeová se osobně představí na slyšení před plénem Nejvyššího správního soudu, které se bude konat ve středu 9. října 2019. Před stávajícími soudci přednese vlastní pohled na fungování soudu a pohovoří o své motivaci, proč se o pozici soudkyně uchází.

(red)