Pavel Zeman: Komunikace pražských žalobců byla nešťastná, v Čapím hnízdě je postupováno podle zákona

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Foto: archiv

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman považuje postup Městského státního zastupitelství v Praze v případu Čapí hnízdo za zákonný. Kritizoval pouze nezvládnutou komunikaci. Pražský městský zástupce Martin Erazím by se také měl zabývat únikem informací.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dnes na tiskové konferenci v Brně uvedl, že v případu Čapí hnízdo nebylo dosud vydáno žádné rozhodnutí, byl pouze „anoncován směr úvah státního zástupce“. Veřejnost by podle Zemana neměla být informována o mezitímních postupech státního zastupitelství, ale až o konečném usnesení.

„Každé státní zastupitelství má svůj aprobační (schvalovací) proces, který vydává příslušný vedoucí státní zástupce. V něm se stanoví, která rozhodnutí jsou mu předkládána k aprobaci. Dozorový státní zástupce v rámci tohoto aprobačního procesu vypracuje koncept rozhodnutí a předloží jej ke schválení vedoucímu státnímu zástupci. Teprve po jeho schválení se vydává konečné rozhodnutí,“ vysvětlil Zeman na konferenci.

Zajišťuje se tím jednotnost postupu státního zastupitelství, neboť vedoucí státní zástupce má souhrnný přehled o postupu státních zástupců v typově stejných věcech a jak v nich je rozhodováno. Pokud s návrhem dozorového státního zástupce nesouhlasí, vydá pokyn a v případě jeho odmítnutí může věc vyřídit sám.

Zeman také odmítl kritiku například ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která se pro Deník N vyjádřila negativně k postupu Městského státního zastupitelství v Praze (MSZ) v případu Čapí hnízdo. Benešová prohlásila, že takovému postupu nerozumí, nesvědčí to podle ní o dobré práci soustavy a bude chtít po nejvyšším státním zástupci vysvětlení. Podle Zemana je ale proces aprobace předvídán zákonem o státním zastupitelství a fungovalo to obdobně i v době, v níž byla nejvyšší státní zástupkyní Marie Benešová.

Benešová dnes také ostře kritizovala zájmový spolek Unie státních zástupců, který krátce po zveřejnění informace o rozhodnutí dozorového státního zástupce Jaroslava Šarocha v pondělí vydal k věci stanovisko a jeho představitelé komentují věc v médiích. „Unie do toho nemá co mluvit, nemají co vyzývat, neznají ani spis,“ řekla Benešová v ČT24.

Postup při výkonu dohledu, včetně toho vnitřního, upravuje zákon o státním zastupitelství a pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce. Aktuálně pokyn č. 1/2017. V minulosti jej podrobně rozebíral pokyn z roku 2007. Přesto je v rámci soustavy praxe dosti nejednotná a uvnitř soustavy dochází někdy ke střetům mezi vedoucími státním zástupci a těmi řadovými. Většinou se však řeší neformálně, v debatách a bez písemných závazných pokynů. Novela zákona o státním zastupitelství tyto praktické problémy soustavy nijak neřeší.

Petr Dimun