Stát zavede novou definici utajovaných informací, mohou mít i ústní podobu

Utajovaná informace bude muset splňovat kritéria Foto: archiv

Státní tajemství se má nově rozdělit na utajované dokumenty a utajované informace. Utajovaný dokument bude fyzickým záznamem utajované informace. Utajovaná informace bude moci nově existovat i v ústní podobě.

Vyplývá to z návrhu novely zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který má Česká justice k dispozici. Zákon byl novelizován naposledy v roce 2006. Současnou potřebu novelizace ukázala podle důvodové zprávy praxe a jednání pracovní skupiny založené ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) v roce 2017.

Státní tajemství může být zvukové, obrazové i ústní

Novela zavádí zcela nově pojatou utajovanou informaci, což podle důvodové zprávy rovněž vyplynulo z každodenní praxe: „Definice utajované informace, která je zakotvena v zákoně, nepokrývá striktně vzato všechny možné podoby utajované informace. Cílem precizované definice je tak zohlednit též ústní, obrazovou nebo zvukovou podobu utajované informace, neboť utajovaná informace může existovat, aniž by byla zachycena na nějakém nosiči.“

„V souvislosti s uvedenou úpravou na teoreticko-právní bázi je cílem nové právní úpravy též explicitně zakotvit, že se utajovaná informace označí stupněm utajení vždy bez ohledu na její podobu. S ohledem na navrženou úpravu definice utajované informace se nově zavádí pojem utajovaného dokumentu, který doposud v zákonné právní úpravě chyběl, kdežto praxe a prováděcí právní předpisy s tímto pojmem pracují každodenně,“ uvádí se doslova v důvodové zprávě.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová