Státní zástupce navrhl zkoumat Elischerovy majetkové poměry rozvodovým spisem a výslechem exmanželky

Obžalovaní Elischer a Hung u soudu Foto: ČJ

Jednání senátu Městského soudu v Praze (MS), který rozhoduje o žalobě na soudce Vrchního soudu v Praze (VS) Ivana Elischera, pokračovalo ve čtvrtek přehráváním záznamů z jeho kanceláře. Jde o audiovizuální záznamy z několika dnů od června do října 2017, jejichž přehrání si vyžádal státní zástupce. Nahrávky mají dokládat trestnou činnost hlavních obviněných Elischera a Nguyen Quoc Hunga.

Soudce Elischer na nich často listuje soudními spisy, přičemž rozebírá s Hungem své úvahy ohledně vazeb, možných změn trestů a poskytuje obžalovanému Hungovi další informace, které měl na jeho žádost zjistit.
Na základě prosby Hunga také vyhotovuje ve dvou případech žádosti o propuštění z vazby. Za tímto účelem se Elischer spojil s advokátem vazebně stíhané osoby a vyžádal si od něj oficiálně dokumenty, které potřeboval pro vazební řízení.

Toto jednání soudce Elischer vysvětloval soudu tak, že poskytoval v podstatě právní osvětu a takto otevřeně se choval ke každému. Pokud sliboval panu Hungovi, že kontaktuje kolegy soudce, pak tak neměl nikdy učinit a informace o stavu řízení získával z veřejně dostupných zdrojů. Advokáta jedné vazebně stíhané osoby sice kontaktoval a vyzval jej k předložení potřebných dokumentů, ale protože se podle něj těmito skutečnostmi vazební soud v Ústí nad Labem nezabýval.
Pokud by je pominul on, coby stížnostní orgán, jednal by nezákonně, přičemž kontakt s advokátem v této věci nebyl nelegální. „Toto je můj styl jednání, přímý a otevřený, tak, aby do práv obviněných bylo zasahováno co nejméně,“ uvedl k tomu Elischer. Státní zástupce v reakci namítl, že advokátovi sděloval nepravdivou informaci, totiž že informace získal od tlumočníka, což obžalovaný Hung nikdy nebyl.

Na několika zaznamenaných schůzkách mělo podle obžaloby dojít k nabídce úplatku za snížení či modifikaci trestů. Faktem je, že Elischer probírá s Hungem velice detailně a opakovaně, jak uložené tresty jednotlivých osob a možnosti jejich snížení, tak rozhodování o zajištěných penězích či automobilech. Na záznamech také několikrát padne ze strany Hunga informace o majetkových poměrech těchto osob a dotaz na možnosti snížení trestů či vrácení zajištěného majetku. Některé projevy Hunga by se daly interpretovat jako nabídky, avšak s vysokou mírou předpokladu, neboť Hung mluví jednak velmi špatně česky a pak vždy v těchto situacích ztiší hlas.
Záznamy jsou tudíž v klíčových pasážích nezřetelné, čehož si byl vědom i státní zástupce, který požádal z tohoto důvodu soud o přehrání i záznamů z další kamery a samostatného mikrofonu. Ani z těchto záznamů však nelze slyšet zřejmou nabídku úplatku, navíc soudce Elischer v těchto případech většinou nijak nereaguje. S jednou výjimkou, kdy je možné slyšet Elischerovo konstatování „dá, hm, já to zkusím, aby dostali osm“. A v dalším případě, na jednom z prvních přehrávaných záznamů, když pro Hunga Elischer vypracoval blanketní žádost o propuštění z vazby. Na otázku Hunga, který je na odchodu, „kolik to bude“, odvětí Elischer s rozpačitým úsměvem, že nic.

Nezákonné odposlechy?

Ohledně záznamů ze své kanceláře soudce Elischer opakovaně namítal jejich nezákonnost. Požádal soud, aby rozhodl o této námitce a v jejich přehrávání do té doby nadále nepokračoval. Policie podle Elischera odůvodnila zahájení úkonů výslechem anonymního svědka, který nebyl dosud ani ztotožněn, ani procesně vyslechnut. Místo toho se podle něj rovnou přikročilo k nasazení operativní techniky, čímž byla porušena zásada zdrženlivosti. „Domnívám se, že anonymní svědek neexistuje, NCOZ si ho vymyslelo. Povolení soudu také není řádně odůvodněno, neobsahuje ani zdůvodnění délky úkonů, což je v rozporu s judikaturou i nálezy ÚS,“ prohlásil před soudem Elischer.
Poukázal také na podanou ústavní stížnost ve věci prodloužení sledování kanceláře, kdy tak soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Josef Mana rozhodl až dodatečně.  Fakt, že se jeho námitkami soud dosud nezabýval, a pokračuje v přehrávání záznamů, zhodnotil Elischer jako chybný, neboť nejdříve by měl vyřešit zákonnost pořízení důkazů.

Státní zástupce Vladimír Pazourek navrhl na závěr jednání opětovný výslech Elischerovy manželky Arety, který musel být ze zdravotních důvodů v pondělí přerušen. Návrh zdůvodnil tím, že ji zahlédl na chodbě. Zároveň požádal také o výslech první manželky Elischera a vyzval soud, aby si vyžádal rozvodový spis. Podle jeho názoru by tyto důkazy mohly přispět k objasnění majetkových poměrů soudce Elischera. A to především s ohledem na jeho tvrzení, že si do nového vztahu přinesl velkou hotovost.

O těchto návrzích státního zástupce soud nerozhodl. Naopak mu soud nevyhověl, když namítl údajnou kolizi obhajoby Ivana Elischera a Nguyen Quoc Hunga. Oba obžalované totiž zastupuje obhájkyně Lucie Kýčková. V přípravném řízení k tomu podle něj nebyl důvod, avšak s ohledem na způsob obhajoby před soudem se domnívá, že kolize nastala.

Soud také po měsíci od jejího podání zamítl ve čtvrtek žádost Hunga o propuštění z vazby. Nepřijal tak záruky Hungových dětí a neakceptoval ani návrh kauce ve výši 1,5 mil. Kč s tím, že jsou zde důvodné obavy o jeho útěk. Už v pondělí soud rozhodl o uvalení vazby na soudce Elischera. Soud se tak rozhodl poté, co jako nepřípustné ovlivňování vyhodnotil Elischerův telefonát advokátce jedné ze svědkyň před konáním hlavního líčení, v němž jí měl informovat o právu její klientky odepřít výpověď.

Jednání soudu bylo ve čtvrtek přerušeno do listopadu, neboť spis nyní poputuje k VS v Olomouci, který bude rozhodovat o všech podaných námitkách.

Petr Dimun