Pondělí, 29. listopadu, 2021

Znásilnění nebo šíření pohlavních nemocí: Mravnostní trestná činnost roste

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zatímco celkově kriminalita stále klesá a loni byla nejnižší za patnáct let, kybernetická a mravnostní trestná činnost soustavně stoupají. K markantnímu nárůstu  o + 45% došlo loni v kategorii tzv. ostatních pohlavních úchylek, a to zejména v souvislosti s kybernetickou kriminalitou. Pachatelé jsou jak zdravé osoby, tak patologicky nemocní stejně jako osoby bez řádné výchovy ve společnosti.

Uvádí to Zpráva o situaci  v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018 vypracovaná ministerstvem vnitra. Podle Zprávy dále pokračuje trend celkového snižování kriminality: „Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2018 charakteristický pokles registrovaných trestných činů. V roce 2018 bylo registrováno celkem 192 405 trestných činů. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů za posledních minimálně 15 let. Kvantitativní pokles nápadu trestné činnosti oproti roku 2017 činí 4,9 %,“ stojí ve Zprávě.

Objasněnost činí 48,2 % (+1,3 %),  počet objasněných skutků byl loni 92 725 skutků, uvádí se dále ve Zprávě. „Z dlouhodobého vývoje trestné činnosti vyplývá, že evidovaná kriminalita postupně klesá. Násilná trestná činnost se přesouvá do oblasti hospodářské a stává se tak jejím druhotným znakem ve spojení s organizovaným zločinem,“ upozorňuje vnitro na vývoj situace.

Objasněnost mravnostních je 66,5%

Zcela opačný trend vykazuje mravnostní trestná činnost: „Nárůst registrovaných trestných činů byl v roce 2018 zaznamenán u mravnostní kriminality (2 655, +292, +12,4 %), u ostatní kriminality (26 703, +1 068, +4,2 %) a mírný také u zbývající kriminality (25 974, +145, +0,6 %).“

Totéž se týká kyberkriminality, kde Zpráva uvedený procentní údaj dává do přímé souvislosti: „Nárůst trestné činnosti je v posledních letech zaznamenán především v oblasti kybernetické kriminality (v roce 2018 o 17 %). O 12,4 % vzrostla také mravnostní kriminalita, a to v souvislosti právě s kyberkriminalitou (v prostředí sociálních sítí),“ stojí doslova v kapitole o kyberkriminalitě.

Podle Zprávy bylo v roce 2018 spácháno 2 655 (+292, +12,4 %) mravnostních trestných činů, z toho bylo objasněno 1 766 (+159, +9,9 %), celkem včetně dodatečně objasněných bylo objasněno 2 045 (+199, +10,8 %) trestných činů. Objasněnost se snížila na 66,5 % (-1,5 %), dodává k tomu Zpráva. To je ovšem vyšší než celková objasněnost.

Nejčastějšími trestnými činy v roce 2018 byly podle Zprávy vnitra trestné činy znásilnění (651, +53, +8,9 %), ostatní mravnostní trestné činy (649, +160, +32,7 %) a pohlavní zneužívání ostatní (630, -39, -5,8 %). K markantnímu nárůstu došlo též u tzv. ostatních pohlavních úchylek (405, +127, +45,7 %).

Motivem strach, pomsta a hloupost?

Mezi tzv. ostatní mravnostní trestné činy a pohlavní úchylky patří například svádění k pohlavnímu styku a sebeukájení dětí nebo šíření pohlavních nemocí či nemravné chování na veřejnosti. Ze Zprávy vyplývá souvislost se sociálními sítěmi. „Mravnostní trestné činy nelze vysvětlovat výlučně mravní otupělostí nebo je chápat jako zvýšenou dráždivost na sexuální podněty při snížené ovládací schopnosti. Značný podíl na této kriminalitě totiž mají osoby zcela zdravé, u kterých není psychiatrickým ani psychologickým vyšetřením zjištěna anomálie v podobě sexuální úchylky. Nevyvratitelným faktem však je, že podstatná část této delikvence je páchána osobami, u kterých je zjišťována sexuálně patologická motivace, jejíž predikce zasahuje mimo vývojové vady i do špatné nebo nedostatečné mravní, sexuální, obecně pak společenské výchovy,“ uvádí k číslům ministerstvo vnitra v komentáři Zprávy.

Podle vnitra tento typ zločinu dále poroste: „Nápad mravnostní trestné činnosti tedy na základě shora uvedené statistiky zaznamenal celorepublikově oproti roku 2017 nárůst. Stále se také budou vyskytovat případy smyšleného znásilnění či pohlavního zneužívání, kdy motivem je pomsta, strach, neznalost. S ohledem na dostupnost internetu a zvyšující se komunikaci dětí prostřednictvím technických prostředků lze předvídat také nárůst mravnostní trestné činnosti páchané prostřednictvím sociálních sítí,“ stojí ve Zprávě.

Mravnostní i kyberkriminalita se šíří  deset let

V poznámce pod čarou pak vnitro vysvětluje: „Pachatelé zneužívají nezkušenosti a důvěřivosti mládeže, kterou kontaktují prostřednictvím sociálních sítí, vydávají se za jejich vrstevníky a pod různými legendami se snaží získat zejména jejich fotografie, případně videozáznamy se sexuálním podtextem, k jejichž pořizování a zasílání se je snaží přesvědčit, a následně svou oběť vydírají.“

Podle přiloženého tabulkového aparátu stoupají oba typy kriminalit soustavně od roku 2008 respektive 2011. Zatímco v roce 2008 se 1 166 pachatelů dopustilo 1680 mravnostních zločinů, v roce 2018 se 1557 pachatelů dopustilo 2655 mravnostních činů. Jejich objasněnost klesla ze 71,55% na zmíněných 66,52%.

Zatímco v roce 2011 bylo evidováno 1502 kybernetických trestných činů, v roce 2018 jich bylo evidováno 6815, vyplývá z tabulek na straně 118 a 119 v závěru Zprávy.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY