Analýza: Data Exekutorské komory o počtu exekucí jsou chybná, dlužníci jsou uváděni opakovaně

Exekutorska komorazveřejnila nové statistiky Foto: IG

Oficiální data Exekutorské komory o počtu exekucí a osob, kterých se týkají, jsou chybná. Tvrdí to společnost InsolCentrum, která se insolvencemi a exekucemi zabývá. Dnes na tiskové konferenci za účasti zástupců ministerstva spravedlnosti, České advokátní komory a Hospodářské komory společnost zveřejnila závěry své analýzy.

Podle jednatelky společnosti Jarmily Veselé je oficiální aktuální číslo 4,7 milionu exekucí, které se mají týkat 821 tisíce osob chybné a neodpovídá realitě. Společnost to tvrdí na základě analýzy, kterou v oblasti insolvencí, oddlužení a exekucí provedla. U tří náhodně vybraných obcí jsou data o počtu exekucí i osob až šestkrát nižší, než jsou oficiálně uváděná data. Podle Veselé je pravděpodobné, že mnozí dlužníci jsou v databázi uvedeni vícekrát, aniž by databáze byla aktualizována.

Společnost spustila k problematice insolvencí, exekucí a oddlužení speciální web, kde prezentuje výsledky svého zkoumání. „Přesná data o exekucích pomohou uklidnit současnou disharmonii právního prostředí. Což by pomohlo jak advokátům, tak soudům, ale zejména samotným exekutorům,“ podotkl předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.

Z něj mj. vyplývá, že největším problémem procesu insolvencí i oddlužení je pasivita samotného státu. Ten, ač disponuje daty, která nasvědčují o snižující se ekonomické stabilitě ekonomických subjektů, nečiní aktivní kroky, které by mohly fatálním důsledkům předcházet. Analýza také ukázala, že proces oddlužení tak, jak je nyní nastaven, je spíše efektivní.

Z celkového počtu firem v ČR tvoří firmy v konkurzu 0,7 procenta, mezi živnostníky je v konkurzu 0,2 procenta osob. Podle dlouhodobých statistik insolvenčních řízení věřitel získá v průměru z konkurzu živnostníků 16 procent a z konkurzů firem sedm procent pohledávky.

Tato výtěžnost je podle Jarmily Veselé s ohledem na nízkou četnost konkurzů pozitivním faktem. V procesu oddlužení občanů se věřitelům, zpravidla podnikatelům, vrací v průměru 56 procent dluhu.

„ČR je označována jako země chudoby s pandemií exekucí a milionem lidí v dluhové pasti. Představa, že máme masově zadluženou populaci, je v rozporu se zdravým úsudkem, takový stát by totiž vykazoval výrazně horší makroekonomické a fiskální charakteristiky, třeba vysokou nezaměstnanost a růst sociálních dávek,“ uvedla Veselá.

„V konkurzu se nachází výrazně méně než jedno procento všech obchodních společností i živnostníků, což je pozitivní zprávou. Komplexní čísla představují vesměs pozitivní zprávy. Zmiňuji to zde i v souvislosti s různými legislativními změnami, nedávnými i těmi teprve chystanými,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Poukázal na statistiky Eurostatu, podle kterých jsou Češi navíc nejlepší v EU ve splácení závazků.

Podle dluhového analytika organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho ale materiál nijak neprokazuje, že počet exekucí je nižší, než uvádí Centrální evidence exekucí. „Jakákoliv bagatelizace tohoto problému je účelová a nebezpečná,“ reagoval. Zároveň společnost podle něj do údajů nezahrnuje například daňové a správní exekuce, které vedou třeba Česká správa sociálního zabezpečení, finanční správa, celní správa, což naopak podle něho data ještě navyšuje.

V celém materiálu je podle Radka Hábla z Institutu prevence a řešení předlužení několik problémů, který jej činí zcela nevěrohodným. Zmiňuje, že InsolCentrum data zevšeobecnilo na celou ČR na základě tří malých vesnic. „Pokud zveřejněné informace o něčem vypovídají, tak pouze o tom, že pokud někde exekuce přebývají, jinde zase chybí, dopad na celou ČR je tedy nulový. Navíc materiál pracuje se dvěma roky starými daty, takže nezohledňuje například fakt, že exekuce už mohou být zaplacené a ukončené,“ uvedl Hábl.

Snaha zametat problém předlužení pod koberec se podle Hůleho opět objevuje ve chvíli, kdy Sněmovna projednává novelu exekučního řádu, který by mohl pomoci lidem v dluhových pastech, konkrétně zavedením tzv. místní příslušnosti exekutorů.

Proti tvrzením společnosti InsolCentrum, s. r. o., podle nichž Centrální evidence exekucí a Mapa exekucí obsahují zkreslená a nadhodnocená data o exekucích v České republice, se důrazně ohradila Exekutorská komora ČR (EK ČR). EK ČR upozornila, že Mapa exekucí nebyla vytvořena komorou, a nelze ji v žádném případě považovat za její oficiální výstupy nebo výstupy z Centrální evidence exekucí. „Dokazuje-li InsolCentrum, s. r. o., chybovost dat v Centrální evidenci exekucí tím, že aktuální výpisy exekucí obyvatel v jednotlivých obcích (pořízených z Centrální evidence exekucí) porovnává se třemi roky starými daty v Mapě exekucí, pak hrubě porušuje veškeré vědecké a metodické postupy,“ kritizuje EK.

 

(pd, sr, čtk)