Úterý, 15. června, 2021

ČAK k návrhu poslanců v kauze OKD: Povinnost identifikovat klienta by narušila právo na obhajobu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Povinnosti identifikovat klienta by hrubě narušila ústavou zaručené právo na obhajobu a právo na právní pomoc. České justici to sdělila tisková mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková. Návrh vzešel ze závěru parlamentní komise k vyšetřování privatizace OKD. Mluvčí také uvedla, že pokud komise podá podnět je kárnému řízení na advokáty Richarda Wagnera a Radka Pokorného, bude s nimi standardně nakládáno.

Komise oběma advokátům vyčítá, že v dokumentu, který vypracovalo Ministerstvo financí ohledně možné veřejné podpory při prodeji OKD, byly jejich prostřednictvím uvedeny nesprávné, nepravdivé a zavádějící informace.

Podnět parlamentní komise na prošetření činnosti advokátů Radka Pokorného a Richarda Wagnera v privatizaci OKD zatím podnět Česká advokátní komora dosud neobdržela, sdělila Chaloupková s tím, že pokud podnět komise podá, bude s ním zcela standardně nakládáno, tedy jeho obsah přešetří nezávislý kontrolní orgán ČAK a přijme rozhodnutí, zda je důvod k podání kárné žaloby na dotyčné advokáty nebo při výkonu advokacie v této kauze z hlediska zákona o advokacii a dalších stavovských předpisů nepochybili. „Jsme kdykoliv připraveni s Komorou dále spolupracovat tak, jak je v těchto věcech běžné,“ reaguje na vyjádření Radek Pokorný.

Komisi se rovněž nelíbilo, že jeden z vyslýchaných advokátů se podle závěrečného dokumentu zaštiťoval kárnou praxí České advokátní komory. „Dle názoru vyšetřovací komise je tento výklad zákona o advokacii v přímém rozporu s ochranou klienta, jelikož advokát jej odmítá byť jen identifikovat. Tato praxe je zneužívána i k osobní ochraně advokáta při jeho protiprávním jednání, aniž by jednal v zájmu klienta, a brání se tak přezkoumání jím uvedených skutečností. Taková jednání lze považovat za porušení etických pravidel advokátní komory, zejména čl. 17 jejího etického kodexu,“ uvádí dokument.

Vyšetřovací komise proto doporučila Poslanecké sněmovně zvážit úpravu zákona o advokacii ve smyslu povinnosti identifikovat klienta, v jehož zájmu advokát jedná. Pokud jej neidentifikuje, nemůže se odvolávat na povinnost mlčenlivosti vůči klientovi. „Parlamentní komisí k OKD Sněmovně doporučovaný návrh na změnu zákona o advokacii ve smyslu povinnosti identifikovat klienta, v jehož zájmu advokát jedná, a pokud jej neidentifikuje, nemůže se odvolávat na povinnost mlčenlivosti vůči klientovi, by podle názoru České advokátní komory hrubě narušil Ústavou zaručené právo na obhajobu a právo na právní pomoc,“ konstatuje Chaloupková.

Znamenal by totiž výrazné oslabení zákonné povinnosti mlčenlivosti, která je jedním ze základních předpokladů důvěry klienta k advokátovi, přičemž se vztahuje i na informaci, že je někdo klientem advokáta. Jak už judikoval též Ústavní soud, nejde o výsadu advokáta, nýbrž o povinnost uloženou advokátovi v zájmu jeho klientů a na jejich ochranu. Návrh již dříve kritizoval místopředseda ČAK Tomáš Sokol. Podle něj jde o další snahu posílit státní moc na úkor občanů: Samozřejmě ve jménu dobra jako vždy, když se likvidují občanská práva. „Navíc právně dost nesmyslným způsobem,ů reagoval Sokol na dotazy České justice k návrhu poslanců,“ dodává Sokol.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY