NBÚ: Podmínku spolehlivosti nesplní podnikatel se zahraničními neověřitelnými vlastnickými vztahy

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) zpřísňuje zákon o ochraně utajovaných skutečností a bezpečnostní způsobilosti ve vztahu k podnikatelům, kteří mají přístup ke státnímu tajemství. Napříště už nebude smět být odpovědnou osobou nikdo mimo statutární orgán firmy. Katalog rizik, kvůli kterým firma ohrožuje bezpečnostní spolehlivost, se výrazně rozšiřuje.

Podmínku spolehlivosti nesplní podnikatel se vztahy, které ho negativně ovlivňují, se zahraničními neověřitelnými vlastnickými vztahy nebo i ten, práva jehož společníka vykonává svěřenský fond. Zákon zavádí definici podnikatele, kterou je osoba výlučně se sídlem v České republice.

Vyplývá to z návrhu novely zákona o ochraně utajovaných skutečností a bezpečnostní způsobilosti. O nové definici utajované skutečnosti i o důvodech vzniku novely Česká justice už dříve informovala.

Nikdo mimo strukturu firmy, nikdo se sídlem mimo ČR

Nově bude vyloučeno, aby povinnosti tzv. odpovědné osoby plnil někdo mi strukturu podnikatele nebo jeho firmy: „Oproti stávající právní úpravě návrh zákona omezuje možnost, aby v rámci právnické osoby byla odpovědnou osobou taková fyzická osoba, která není statutárním orgánem nebo členem kolektivního statutárního orgánu. S ohledem na povinnosti, které zákon stanoví odpovědné osobě v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, není účelné a z pohledu zajištění ochrany utajovaných informací též koncepční, aby tyto povinnosti plnila fyzická osoba mimo strukturu příslušné právnické osoby. Tato úprava tak sjednocuje postavení odpovědné osoby s orgány státu a institucí a současně tím přispívá ke zvýšení jistoty poskytovatelů utajovaných informací, jakož i zvýšení ochrany utajovaných informací,“ uvádí se k této změně v důvodové zprávě.

V souvislosti se zavedením pojmu podnikatel pro účely zákona se upravuje napříč zákonem terminologie týkající se subjektů, na které zákon dopadá, poznamenává rovněž důvodová zpráva k faktu, že žádná generální definice podnikatele u nás není.  Nová definice podnikatele zní takto: „Podnikatelem je občan České republiky nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, obchodní korporace zapsaná do obchodního rejstříku se sídlem v České republice, nebo právnická osoba se sídlem v České republice, jejímž účelem založení a hlavní činností je podnikání, v rámci kterého má mít přístup k utajované informaci,“ navrhuje novela definici podnikatele pro účel tohoto zákona.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová