Novým děkanem plzeňských práv je Stanislav Balík,bývalý soudce ÚS

Balík působí na katedře právních dějin plzeňské fakulty od roku 1996 Reprofoto: ČT

Novým děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) bude v dalších čtyřech letech pedagog, advokát a bývalý soudce Ústavního soudu Stanislav Balík. Rozhodlo o tom dnes 15 ze 16 hlasů členů akademického senátu fakulty. Balík byl jediným kandidátem. Po jmenování děkanem povede fakultu od 25. ledna 2020, řekla ČTK mluvčí ZČU Šárka Stará.

Balík, narozený v roce 1956, absolvoval v roce 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1981 obor archivnictví na Filozofické fakultě stejné univerzity. Do roku 1989 pracoval jako podnikový právník, poté se věnoval advokacii. V letech 2002 až 2003 vedl Českou advokátní komoru. V roce 2004 byl jmenován soudcem Ústavního soudu ČR. Po desetiletém mandátu se vedle akademického působení vrátil k advokacii.

Balík působí na katedře právních dějin plzeňské fakulty od roku 1996. Přednáší také na právnických fakultách v Brně a Olomouci a na CEVRO Institutu. Plzeňská práva, kde před deseti lety vypukl skandál kvůli tzv. rychlostudiu, podivným přijímacím řízením i zkouškám, pokládá za jeden ze stabilizovaných pilířů ZČU. Za hlavní cíl považuje kvalitní výuku studentů v kolegiálním prostředí. V oblasti akreditací bude podporovat personální rozvoj na jednotlivých katedrách tak, aby fakulta znovu obstála jak po pěti, tak po deseti letech. Hodlá rozšířit akreditace minimálně v oblasti Ph.D. pro další odvětví. Fakulta má pod jeho vedením posilovat regionální ukotvení a přeshraniční spolupráci a také aktivní působení v Evropské asociaci právnických fakult ELFA.

Funkci Balík převezme po děkanovi Janu Paulym, který fakultu vede od ledna 2012 a kandidovat už nemohl.

(čtk)