NSS varuje před navýšením soudních poplatků: Ministerstvo nerespektuje souvislosti ekonomické reality

Poplatky mají regulovat přístup k soudům Foto: archiv

K novele zákona o soudních poplatcích Ministerstva spravedlnosti (MSp) vyslovil výhrady Nejvyšší správní soud (NSS). Jeho předseda Michal Mazanec v dopise ministryni spravedlnosti Marii Benešové sdělil, že návrh je nedostatečně odůvodněný a existuje riziko úspěšného napadení novely u Ústavního soudu (ÚS). Ministerstvu také navrhuje konkrétní změny soudních poplatků ve správním soudnictví, například výrazné znevýhodnění kverulantů.

Podle Mazance je zdůvodnění návrhu příliš obecné, úzce zaměřené na možné zisky státního rozpočtu (odhadované navýšení příjmů je 570 mil. Kč) a postrádá především porovnání hodnoty soudních poplatků v čase. Mazanec v dopise, který má Česká justice k dispozici, odkazuje na dva roky starý nález ÚS, který se sice týká místních poplatků, avšak lze jej podle něj zobecnit. Nález upozorňuje na nutnost „komplexního hodnocení“ dopadů zaváděných poplatků ze strany zákonodárce. „Podle našeho názoru kvalita odůvodnění navrhované úpravy je přinejmenším sporná a jen s velkou dávkou nadsázky by bylo možné úvahy předkladatele označit za ‚komplexní‘ ve smyslu požadavků citovaného nálezu Ústavního soudu,“ referuje Mazanec o postoji NSS.

Mazanec také varuje, že „neúměrné (skokové) zvýšení soudních poplatků nerespektující všechny souvislosti ekonomické reality na straně jedné a práva na soudní ochranu na straně druhé by mohlo paradoxně zkomplikovat a ve finále prodloužit soudní řízení v důsledku nárůstu agendy rozhodování o osvobození od soudních poplatků“. Na místě je také podle NSS zvážit zavedení mechanismu pravidelné valorizace soudních poplatků, který by eliminoval riziko nahodilosti a politické motivace.

Předseda NSS však také dává ke zvážení cílené změny poplatkové povinnosti ve správním soudnictví.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Ministerstvo spravedlnosti

Petr Dimun