Správní soud řeší i banální případy, je tak přetížený, říká Baxa

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na sněmu Soudcovské unie Foto: archiv

Soudci Nejvyššího správního soudu (NSS) musí opakovaně řešit i banální případy, počet nedodělků proto roste a řízení se prodlužuje. V rozhovoru s ČTK to sdělil Josef Baxa, který před rokem přešel z pozice předsedy soudu na místo řadového soudce NSS. Řešení podle něj není snadné, rychlé ani jediné. Nejhorší je však, rezignovat na nastalou situaci a brát ji jako normální, uvedl.

„Je třeba i vidět, že ne všichni aktéři si přejí skvěle fungující správní soudnictví. Myslím, že bychom mohli být víc slyšet a nabízet možná řešení těm, kteří disponují nástroji k zásadnímu zlepšení – legislativními, organizačními, personálními, tedy vládě a parlamentu,“ uvedl Baxa.

Přetíženost NSS silně pociťuje při práci, stejně jako jeho kolegové soudci. „Jsme tak trochu obětí vlastního úspěchu, nabyté důvěry veřejnosti k našemu rozhodování. Bohužel jsme nuceni zabývat se mnohdy velmi banálními případy, které jsme opakovaně v minulosti vyřešili, ale znovu a znovu se od nás žádá stejné rozhodnutí,“ popsal situaci Baxa.

Počet nedodělků se podle něj ve srovnání s obdobím před pěti lety zdvojnásobil. Soud je pracovitý a má potenciál, řešit složité případy. Záplava balastem ale může podle něj naplnit rčení „stokrát nic umořilo osla“. Doba řízení se prodlužuje a lidé musí čekat déle na rozhodnutí. „Může trpět i kvalita a jednotnost – předvídatelnost – rozhodování. Nerad bych se dočkal momentu, kdy těžko a dlouho nabývanou důvěru veřejnosti ztratíme,“ uvedl Baxa.

Jako o možném řešení přetíženosti NSS se před rokem hovořilo o novele zákona, která by mu umožnila některé stížnosti odmítat pro nepřijatelnost, aniž by se jimi musel do detailu zabývat. Případná legislativní změna je však pořád ještě na začátku.

Loňská výměna v čele NSS, kdy se předsedou stal dosavadní místopředseda Michal Mazanec a místopředsedkyní Barbara Pořízková, podle Baxy nepřerušila kontinuitu a neznamenala zásadní zvrat ani v personálním složení, ani v organizačním uspořádání soudu. „Jen v posledním roce zaznamenáváme vyšší úbytek počtu soudců převážně z důvodu dosaženého věku. Doplňování uvolněných míst je obtížné, děje se pomalu a v kombinaci s přetížením soudu situaci dále zhoršuje,“ sdělil Baxa.

Práci řadového soudce NSS pokládá bývalý předseda soudu za užitečnou zkušenost. Na vlastní kůži zažívá řadu opatření, která dříve činil jako předseda, a získává novou perspektivu. „Ze systémových otázek správního soudnictví jsem se dostal na řešení zcela konkrétních případů a přemýšlím dál o efektivitě nastaveného systému, jeho silných i slabých místech, příčinách problémů a možnostech jejich řešení,“ uvedl Baxa.

(čtk)