Pondělí, 15. srpna, 2022

Analýza: Jak starostka měla neoprávněně obohatit pokladnu obce o 15 500 Kč

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Případ starostky Velké Lhoty na Vsetínsku Jarmily Melichaříkové by mohl sloužit jako pozitivní příklad rychlosti trestního řízení. Trestní stíhání totiž začalo 11. února letošního roku, stížnost proti němu vyřídil státní zástupce za necelé tři týdny a měsíc na to byl soudcem Okresního soudu ve Vsetíně (OS) vydán trestní příkaz, kterým byla starostka odsouzena k podmínce. A včera soudce Aleš Matura rozhodl, že starostka žádný trestný čin nespáchala.

Případ ovšem nekončí, neboť státní zástupce Petr Bareš se na místě odvolal, přičemž měl tento suchý právní úkon podle očitých svědků doprovodit i osobním příspěvkem v podobě, řekněme, razantnějšího opuštění jednací místnosti.

V celém případu jde přitom věcně o maličkost, o částku 15 500 Kč, o níž měla podle názoru státního zástupce starostka Melichaříková neoprávněně obohatit pokladnu obce Velká Lhota. Obcí totiž vede komunikace, jejíž užívání je omezeno pro vozidla nad 8 tun s výjimkou těch s povolením obecního úřadu. Jak vyplývá z výpovědí svědků, komunikace byla vytížená mj. svozem dřeva z okolních lesů a vyžadovala opravy.

V prosinci 2013 se tudíž obecní zastupitelstvo rozhodlo, že za každý průjezd těžkých vozidel bude vybírat 500 Kč, a to formou dobrovolného daru do rozpočtu obce. Podle zjištění policie tak obec touto formou do února letošního roku vybrala skoro 130 tisíc Kč, které byly využity pro opravy místních komunikací. Podle výpovědí tehdejších zastupitelů v tom nikdo z nich nespatřoval problém, byli ubezpečeni, že se jedná o zákonný postup, a navíc byl na bázi dobrovolnosti, nevyžadoval se jako podmínka. V rámci šetření však policie měla zjistit, že někteří plátci to jako dar nevnímali a mělo jim být dokonce naznačeno, že v případě jeho neposkytnutí bude věc nahlášena policii. Právě tyto výpovědi sloužily státnímu zástupci jako důkaz, že se mělo jednat o skryté poplatky, nikoliv o dobrovolný dar obci.

Čtěte více: Soud zprostil obžaloby starostku Velké Lhoty. Odmítl, že by nezákonně vybírala poplatky

V roce 2017 se věc začala řešit na příslušném odboru obce s rozšířenou působností, kterým je Valašské Meziříčí. Na jednání mělo být úředníky starostce sděleno, že praxe je v rozporu se zákonem, neboť obec nemůže podle zákona o pozemních komunikacích tímto způsobem užívání komunikace zpoplatnit. Od tohoto okamžiku tedy policie datuje vědomí a úmysl starostky.
Jak dále policie uvedla v usnesení o zahájení trestního stíhání, které následně potvrdil státní zástupce, obec by mohla průjezd zpoplatnit obecně závaznou vyhláškou místním poplatkem, který by ovšem mohl dosahovat maximálně 200 Kč za den a žadatel by musel o povolení průjezdu požádat i příslušný odbor obce s pověřenou působností. Z toho orgány činné dovodily, že došlo k nezákonnému jednání starostky, kdy vědomě překročila svoji pravomoc v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch.

Starostka Melichaříková a její právní zástupkyně Jana Zwyrtek Hamplová oproti tomu namítaly, že starostka postupovala na základě rozhodnutí zastupitelstva obce a žádné poplatky nevybírala, nýbrž se jednalo o dobrovolné dary, které byly všechny uvedeny v účetnictví obce a využity ve veřejném zájmu, v souladu s jejich účelem poskytnutí.

Pokud někdo zpětně zpochybňuje svůj dar, má se obrátit na civilní soud. „V tuto chvíli je právní situace taková, že obec uzavřela řádné darovací smlouvy, jasného a srozumitelného obsahu, za obec obsah těchto smluv schválilo v obecné rovině zastupitelstvo, jeho vůli realizovala podpisem konkrétních darovacích smluv k tomu oprávněná starostka obce (stěžovatelka), za dárce podepsali smlouvy sami dárci, a to zcela svobodně a vážně. Plnění dle těchto smluv jer zcela de lege, je příspěvkem do rozpočtu obce za daným účelem (není tedy žádným poplatkem), a jediný, kdo by mohl vyslovit neplatnost těchto smluv, je obecný soud,“ argumentuje se ve stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání.

A vsetínský soud včera této argumentaci obhajoby nakonec vyhověl, přestože původně vydal trestní příkaz. Druhé kolo sporu o to, zda se ve Velké Lhotě jednalo o dary či nezákonně vybírané poplatky, se tak nyní přesune ke Krajskému soudu v Ostravě.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY