ČR získala možnost lepší trestní spolupráce s Latinskou Amerikou

Česko přistoupilo jakožto první evropský stát k úmluvě, která mu v trestních věcech rozšíří možnosti justiční spolupráce se státy Latinské Ameriky. Úmluva bude pro ČR platná od 16. listopadu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

O přistoupení k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech usilovalo české ministerstvo po dlouhá léta, uvedl Řepka. Listina o přistoupení ČR byla v říjnu uložena v Generálním sekretariátu Organizace amerických států (OAS) ve Washingtonu. Právě OAS úmluvu sjednala, a to v roce 1992.

„Ministerstvu spravedlnosti, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, státním zastupitelstvím a soudům přistoupení přinese možnost spolupráce se státy – smluvními stranami úmluvy – které její poskytování podmiňují existencí příslušné mezinárodní smlouvy,“ popsal mluvčí.

Česká republika tak získala smluvní základ pro trestní spolupráci s 25 státy. Jsou jimi Antigua a Barbuda, Argentina, Bahamy, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominika, Ekvádor, Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguay a Venezuela.

Řepka na dotaz ČTK upřesnil, že úmluva nezahrnuje problematiku vydávání osob k trestnímu stíhání. „Týká se poskytování právní pomoci, to znamená poskytování důkazů a zajišťování dalších úkonů pro účely trestního řízení – výslechu svědků, domovních prohlídek nebo zajišťování výnosů z trestné činnosti,“ vysvětlil.

Ohledně vydávání stíhaných lidí Česku u většiny latinskoamerických států chybí dvoustranné smlouvy. V takových případech má ČR možnost žádat o extradici na základě takzvaného ujištění o vzájemnosti – tedy slibu, že v obdobném trestním případě by vůči druhému státu postupovala stejně.

(čtk)