Pátek, 18. června, 2021

Ministerstvo chce upravit metodiku Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti chce upravit současnou metodiku Nejvyššího soudu (NS), která slouží jako pomůcka ke stanovení výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Zakázku na revizi metodiky chce úřad zadat bez výběrového řízení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Podle materiálu, který v pondělí projedná vláda a který má ČTK k dispozici, činí předpokládaná hodnota zakázky pět milionů korun bez DPH.

Stávající metodiku vypracoval NS v roce 2014 ve spolupráci se Společností medicínského práva a dalšími experty. Reagoval tak na fakt, že nový občanský zákoník zrušil tzv. náhradovou vyhlášku k výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění. Metodika není právně závazná, jejím bodovacím systémem se ale v praxi řídí soudy a využívají jej i právníci při mimosoudních vyrovnáních. Občanský zákoník totiž nyní uvádí jen to, že pokud nelze výši náhrady za ublížení na zdraví určit, stanoví se „podle zásad slušnosti“.

„Bylo zjištěno, že ohledně nároku na bolestné se ve vytvořeném materiálu vyskytly věcné chyby a nedostatky, které je třeba odstranit,“ vysvětlilo teď ministerstvo, proč chystá revizi metodiky. Zároveň chce nastavený systém přiblížit pracovněprávní úpravě náhrady za nemoci z povolání a pracovní úrazy.

Úřad hodlá využít toho, že podle zákona není povinné vypisovat zadávací řízení u veřejných zakázek, které se týkají služeb ve výzkumu a vývoji. Poukazuje na to, že výsledek výzkumu bude veřejně přístupný jak odborné, tak laické veřejnosti. Zvolený postup v září schválila Pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky.

Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně si ministerstvo vyhlédlo jako dodavatele proto, že sdružuje lékařské společnosti všech medicínských oborů. Zdůraznilo, že zakázka vyžaduje vysoce odborné posouzení a srovnání otázky bolestivosti a míry obtíží u velkého množství typových příkladů poškození zdraví.

Cenu zakázky stanovilo ministerstvo na základě odhadu lékařské společnosti, že práce na revizi si vyžádají 2000 hodin času s hodinovou sazbou 2500 korun. Částku bude úřad hradit ze svého rozpočtu. S uzavřením smlouvy počítá nejpozději k datu 1. ledna 2020, revize by poté měla být hotová do jednoho roku.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY