Pondělí, 23. května, 2022

Nález zrušující zdanění církevních restitucí bude zítra vyhlášen ve Sbírce zákonů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Říjnový nález Ústavního soudu zrušující zdanění náhrad, vyplácených církvím namísto nerestituovatelného majetku, bude zítra vyhlášen ve Sbírce zákonů. Tím okamžikem dojde k definitivnímu zrušení normy, prosazené KSČM, ANO, ČSSD a SPD, kterou Ústavní soud označil za neslučitelnou se základními principy demokratického právního státu. Vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů bylo poslední podmínkou, aby nález mohl vstoupit v život.

„Vámi poptávaný nález Ústavního soudu vyjde v částce Sbírky zákonů č. 128/2019 Sb. pod č. 303, a to ve středu 20. listopadu,“ uvedl na dotaz České justice Jan Minář, ředitel Tiskárny Ministerstva vnitra, která Sbírku zákonů vydává. Nález bude na webu Sbírky zákonů publikován bezprostředně po dnešní půlnoci, už v prvních minutách zítřejšího dne. Právní předpisy jsou od roku 2010 zveřejňovány ve Sbírce zákonů výhradně elektronicky.

Zdanění finančních náhrad, k němuž mělo dojít od ledna příštího roku, nebylo podle většiny ústavních soudců daní v pravém slova smyslu. „Nešlo primárně o čestný úmysl naplnit státní pokladnu,“ uvedl v říjnu při vyhlášení nálezu ústavní soudce Jaromír Jirsa. Ve skutečnosti se jednalo o retroaktivní snížení náhrady, na jejíž úplnou výši však církvím vznikl nárok už v okamžiku, kdy se státem na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi uzavřely příslušné smlouvy.

Důvodem měsíční prodlevy mezi vyhlášením nálezu v jednací síni Ústavního soudu a jeho publikací ve Sbírce zákonů byla nutnost jeho jazykové korektury. Právní předpisy i nálezy Ústavního soudu jsou k publikaci ve Sbírce zákonů zařazovány průběžně, a pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, nemusí se tak stát hned. Aby nález zdanění církevních restitucí zrušil, musel být ve Sbírce zákonů vyhlášen nejpozději 1. ledna 2020.

Za nemovitosti, které nelze církvím v restitucích vydat, mají církve od státu během třiceti let získat padesát devět miliard korun navyšovaných o inflaci. Roční splátka činí přibližně dvě miliardy korun. Do konce loňského roku církve obdržely téměř dvanáct miliard korun. Finanční náhradu jim vyplácí Ministerstvo kultury počínaje rokem 2013. Koncem letošního roku tak církve od státu dostanou už sedmou splátku.

Tomáš Nahodil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY