Použití odposlechů tajných služeb v trestním řízení odmítli i vládní legislativci

Vrchní soud v Praze v červnovém rozhodnutí připomněl, že Nejvyšší soud již v roce 2018 nezpochybnil úvahu vrchního soudu o nepoužitelnosti takto získaných materiálů jako důkazů v jiné trestní věci, než pro kterou bylo vydáno soudem povolení Foto: Flickr.com

Legislativní rada vlády (LRV) se postavila proti návrhu novely zákona o policii, který by umožnil využití odposlechů a výsledků sledování pořízených tajnými službami jako důkazu v trestním řízení. Vyplývá to ze stanovisek jednotlivých pracovních komisí i závěrečného stanoviska LRV z října tohoto roku, které má Česká justice k dispozici.

Novelu zákona o policii navrhlo ministerstvo vnitra a vedle zmíněné možnosti využití operativních poznatků tajných služeb v trestním řízení se v ní navrhuje například také zrušit povinnost orgánů činných v trestním řízení vyžádat si souhlas ministra spravedlnosti s nasazením operativní techniky ve věznicích.
Novela dále rozšiřuje beztrestnost policejních agentů a také by policii umožnila bez konkrétního podezření sbírat osobní údaje o osobách jen na základě možnosti jejich budoucího páchání trestných činů spojených s terorismem.

Jak již Česká justice uvedla, ministerstvo vnitra však v materiálu novinky odůvodnilo bez bližšího upřesnění, často pouze tak, že to české policii zákon dosud neumožňuje a v okolních zemích to již přitom možné je. To se ovšem stalo terčem kritiky LRV. „K podpoře indikace důležitosti výše uvedených problémů předkladatel odkazuje v obecné dikci na poznatky a zkušenosti z praxe, neuvádí však žádné kvantitativní údaje, ani alespoň indikativní kvalitativní popis vybraných případů, kdy výše uvedené skutečnosti představovaly problém,“ uvedla ve svém stanovisku pracovní komise LRV pro hodnocení dopadů regulace RIA.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(pd)