Profesor Jelínek má být komisařem u advokátních zkoušek

Profesor Jiří Jelínek Foto: archiv

Vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen Legislativní rady vlády profesor Jiří Jelínek bude zřejmě zkoušet koncipienty u advokátních zkoušek. Návrh představenstva České advokátní komory (ČAK) musí ještě schválit ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Předseda zkušební komise Karel Brückler předložil představenstvu ČAK písemný návrh na odvolání zkušebního komisaře JUDr. Bohumila Kose, Ph.D., z funkce zkušebního komisaře. Kos byl vyškrtnut ze seznamu advokátů. Nahradit by ho měl právě Jelínek. Pro jeho navržení do funkce zkušebního komisaře hlasovalo všech osm přítomných členů představenstva ČAK.


Advokátní zkouška je odborná profesní zkouška, potřebná pro výkon svobodného povolání advokáta. Skládá se před pětičlenným senátem zkušební komise advokátní komory a dělí se na písemnou a ústní část, ve kterých se ověřují znalosti z těchto oborů:

  • ústavní a správní právo
  • trestní právo
  • občanské, rodinné a pracovní právo
  • obchodní právo
  • právní předpisy upravující poskytování právních služeb

Jiří Jelínek je profesorem trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Je také členem Vědecké rady Právnické fakulty UK a dalších dvou vysokých škol (Fakulta práva Panevropské vysoké školy Bratislava, Metropolitní univerzita Praha) a téměř 30 let je členem redakční rady odborného časopisu Kriminalistika. Letos získal v rámci galaveřera Právník roku Cenu Václava Mandáka za nejlepší publikovaný odborný článek v Bulletinu advokacie. O příspěvku „K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu“ již Česká justice informovala.

(epa)