Roste počet končících celníků, vláda projedná peníze na odchodné

Celní správa Foto: Celní správa

V letošním roce by mělo podle odhadů ministerstva financí opustit celní správu 410 celníků, kteří budou mít nárok na odchodné. Loni to bylo 173 celníků s nárokem na odchodné. Z toho důvodu MF předložilo na pondělní jednání vlády materiál, ve kterém požaduje v rámci svého rozpočtu přesunout peníze tak, aby bylo dostatek peněz na výplatu odchodného a výsluh.

Celní správa ke konci loňska měla 5776 zaměstnanců, většinu tvoří celníci ve služebním poměru. Průměrný plat civilního zaměstnance v celní správě byl loni 33.096 korun, celníka pak 48.970 korun. Podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) letos do konce října opustilo celní správu 307 lidí.

„Celní správa České republiky v poslední době zaznamenala nebývale vysoké odchody příslušníků, s nimiž je spojen zákonný nárok na výplatu odchodného a výsluhového příspěvku. V důsledku velmi vysokých počtů skončených služebních poměrů příslušníků celní správy je nezbytné navýšit objem rozpočtových prostředků na výplatu odchodného a výsluhových příspěvků pro rok 2019,“ uvádí materiál. Ten dále upozornil, že bez navýšení nebude celní správa schopna vyplatit bývalým příslušníkům celní správy zákonné nároky na výplatu odchodného a výsluhového příspěvku.

Nárok na odchodné vzniká podle zákona příslušníkovi, jehož služební poměr skončil a který vykonával službu alespoň šest let. Průměrná výši odchodného letos ke konci srpna činila 328.000 korun.

Nárok na výplatu výsluhy vzniká po 15 letech. Průměrná výše výsluhového příspěvku je u celníků za letošní rok zhruba 10.000 korun měsíčně. Základní výměra výsluhového příspěvku činí za 15 let služby 20 procent měsíčního služebního příjmu. S dalšími roky navíc podle zákona roste.

Celkové výdaje na odchodné by tak letos měly podle materiálu činit 132,7 milionu korun. Loni to bylo 45,3 milionu korun. Odchodné vyplácí MF, pod které celníci spadají, v rámci ukazatele sociální dávky. Na ten je pro letošní rok vyčleněno 537,4 milionu korun. Po schválení předloženého materiálu by se měly výdaje na sociální dávky v rámci rozpočtu MF zvýšit na 685,6 milionu korun. MF již získalo využitím 16,2 milionu korun v rámci rezerv rozpočtu celní správy a přesunem 35 milionů z vládní rozpočtové rezervy.

Nyní MF chce přesunout na sociální dávky v rámci rozpočtu celníků 97 milionů korun. Ty by mělo získat z rezervy na služební příjmy celníků a souvisejících plateb na sociální a zdravotní pojištění. Přesun umožňuje podle materiálu právě velký počet odchodů, kdy tak celníci mají dočasně větší počet neobsazených míst, na které ale mají vyhrazené peníze v rozpočtu.

Vláda materiál musí schválit kvůli tomu, že se mění objem peněz na platy celníků, což podléhá tzv. systematizaci. Ta určuje rozhodnutím vlády nejen počet státních zaměstnanců, ale i objem jejich odměn. Zároveň materiál bude předložen rozpočtovému výboru Sněmovny, protože se navyšuje objem peněz u sociálních dávek o více než deset procent. A to vyžaduje zákon o rozpočtových pravidlech.

Celkové výdaje ministerstva financí jsou v letošním roce schváleny na 23,6 miliardy korun.

Počty přiznaných odchodných a výdaje na odchodné v letech 2016—2019:

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 index 2019/2018
počet ukončených služebních poměrů s nárokem na odchodné 114 101 173 410 136,99 %
celkové výdaje na odchodné (v Kč) 22,331.267 20,937.271 45,305.996 132,720.685 192,94 %

Zdroj: MF

(čtk)