Pondělí, 25. října, 2021

Státní zástupce zastavil trestní stíhání starosty Kroměříže Němce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Státní zástupce zastavil trestní stíhání starosty Kroměříže Jaroslava Němce. České justici to sdělila advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Informaci potvrdila vedoucí státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kroměříži (OSZ) Jana Kranzová.

Policie zahájila trestní stíhání starosty Němce na konci září, a to pro zločiny zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Němec se měl trestných činů dopustit souvislosti s obstaráním služeb právníků pro potřeby uzavření dohody mezi akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž v roce 2016. „Na začátku město nemělo představu, jak zajistit, aby VaK zůstal v rukou měst a obcí. Zadávali jsme proto právní služby postupně formou zakázek malého rozsahu. Zjednodušeně řečeno, nejprve bylo potřeba zjistit, co je možné udělat.
Poté jsme zadali právní služby za účelem vypracování akcionářské dohody. Nebylo přitom jisté, zda se to podaří a zda bude skutečně přijata. Další právní služby bylo nutné objednat v souvislosti s útoky, které se objevily po přijetí akcionářské dohody,“ sdělil starosta Němec v tiskové zprávě radnice po zveřejnění obvinění.

Starosta Němec i právní zástupkyně města Jana Zwyrtek Hamplová také poukazovali na účelovost trestního stíhání a možné politické pozadí, kdy proti postupu vedení města vystupovali zastupitelé hnutí ANO v čele nynějším předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem. Pochybnosti podle nich budila i skutečnost, že se za postup města postavil Úřad na ochranu hospodářské soutěže a velký časový odstup.

Proti zahájení trestního stíhání tak byla podána stížnost státnímu zástupci, který ji podle sdělení vedoucí OSZ v Kroměříži Jany Kranzové vyhověl s tím, že podrobnosti sdělí státní zastupitelství zítra na svých internetových stránkách. „Ve věci trestního řízení, které se týkalo okolností uzavírání smluv o právním zastoupení uzavřených městem Kroměříž, vydal dne 8. 11. 2019 státní zástupce usnesení, jímž bylo zrušeno usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání a jímž byla současně věc odložena. K důvodům postupu státního zástupce lze uvést, že v průběhu trestního řízení zjištěné pochybnosti týkající se postupu města před a při schvalování jedné z daných smluv o právním zastoupení, které vedly policejní orgán k zahájení trestního stíhání, nejsou takového charakteru, aby mohly odůvodnit naplnění všech znaků skutkové podstaty stíhaných či jiných trestných činů, a tím odůvodnit trestní odpovědnost zúčastněných osob. Proti usnesení státního zástupce není již přípustný žádný opravný prostředek,“ stojí v ní.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY