Vláda bude řešit návrh na zrušení Soukupova hnutí, nestihlo ustavit orgány

Jaromír Soukup Reprofoto: Tv Barrandov

Vláda má na stole podnět ministerstva vnitra, aby se obrátila na Nejvyšší správní soud (NSS) s návrhem na zrušení Hnutí List Jaromíra Soukupa. Důvodem je, že hnutí nestihlo včas ustanovit příslušné orgány.

Hnutí bylo ustaveno 15. března, lhůta šesti měsíců tedy uplynula v polovině září. Ministerstvo vnitra se proto obrátilo na zmocněnkyni přípravného výboru hnutí Arletu Krausovou 18. září s dotazem, zda byly splněny zákonné podmínky a orgány hnutí byly ustaveny. V odpovědi z 9. října však stálo, že tak dosud učiněno nebylo. „Sdělujeme, že jsme nestihli v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od vzniku hnutí orgány hnutí ustanovit. Učiníme tak v co možná nejkratší době a ihned Vám tuto skutečnost sdělíme a doložíme usnesením příslušného orgánu Hnutí,“ píše ministerstvu zmocněnkyně Krausová.

To je však z pohledu zákona irelevantní, pozdější termín ustavení orgánů není podle úředníků resortu možný. V materiálu se odkazují na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2008, v němž byla otázka lhůty pro ustavení orgánů hnutí řešena. „Ustavení statutárních orgánů, jež jednají jménem strany a rozhodují
o nejdůležitějších záležitostech strany, je podmínkou sine qua non pro činnost strany jako subjektu politické soutěže, ale též subjektu všech právních vztahů. Zákon o politických stranách dává vzniknuvším stranám dostatečně dlouhou lhůtu 6 měsíců, aby v tomto období byl vznik politického subjektu takto završen. Po uplynutí šestiměsíční lhůty je potřeba postavit najisto, kdo je oprávněn za politickou stranu jednat…..odpůrce nepodal ani tvrzení ani důkaz o existenci (vzniku) statutárního orgánu,“ stojí v příslušném rozhodnutí NSS (Pst 43/2007 ze dne 13.2. 2008).

Navrhuje se proto, aby se vláda obrátila na NSS s návrhem na zahájení řízení o zrušení hnutí.

(pd)