Justice nově může u vyhoštěných cizinců zohlednit jejich nápravu

Foto: archiv

Ústavní soud (ÚS) ukázal Ukrajinci způsob, jak po 20 letech dosáhnout upuštění od zbytku trestu vyhoštění. Znovu by tak mohl cestovat do Česka a dalších zemí EU. Justice podle ÚS může v odůvodněných případech rozhodnut, že pachatel se napravil a trest vyhoštění už neplní svůj účel, a to i přesto, že zákon takovou možnost výslovně neobsahuje. Nález je dostupný na webu soudu.

Ukrajinec byl v roce 1999 v Česku odsouzen za loupež, dostal dva roky vězení a vyhoštění na dobu neurčitou. Trest si odpykal a odcestoval na Ukrajinu, kde žije dodnes. V roce 2018 se obrátil na Obvodní soud pro Prahu 9 s žádostí o zahlazení odsouzení. Argumentoval tím, že žije řádným životem, úspěšně podniká a z trestu si vzal ponaučení. Záznam v rejstříku mu ale brání cestovat do Česka i dalších zemí EU.

Obvodní soud žádost zamítl, rozhodnutí potvrdil i Městský soud v Praze. Oba soudy konstatovaly, že uložený trest vyhoštění zahladit nelze. Ukrajinec také zkusil podat žádost o upuštění od výkonu zbytku trestu vyhoštění, kterou soudy také zamítly, protože ani s upuštěním od vyhoštění zákon nepočítá.

ÚS sice mužovu stížnost zamítl, ale otevřel mu jinou cestu k úspěchu. Spočívá v nové interpretaci trestního řádu. Podle nálezu lze zjištěnou nápravu pachatele považovat za okolnost, která brání uložení trestu vyhoštění na dobu neurčitou.

V konkrétním Ukrajincově případě je podle ÚS trvající vyhoštění z pohledu ochrany základních lidských práv neudržitelné. „Trest vykonávaný po více jak 20 let s ohledem na spáchaný trestný čin a současný život stěžovatele nemůže nadále plnit svůj účel. Neumožňuje totiž jakkoliv zohlednit stěžovatelovu upřímnou snahu po nápravě a neposkytuje mu žádnou naději, že jednou, při splnění určitých, byť i přísných podmínek, stěžovatelova povinnost vykonávat tento trest zanikne. Takový trest je z pohledu účelu trestu nepřijatelný,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

Ukrajinec má nyní možnost žádat znovu o upuštění od dalšího výkonu trestu vyhoštění na dobu neurčitou. Po dnešním nálezu už justice nemůže žádost zamítnout jen s odkazem na to, že trestní řád neumožňuje zohlednit nápravu pachatele.

(čtk)